Władze Spółki

Powrót do strony głównej

Władze Spółki

WALNE ZGROMADZENIE

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni
Prezydent Miasta Krakowa

RADA NADZORCZA

  • Jan Białczyk - Przewodniczący RN
  • Tadeusz Zając - Wiceprzewodniczący RN
  • Tadeusz Bochnia - Sekretarz RN
  • Anna Trembecka - Członek RN
  • Stanisław Skrzyński - Członek RN
  • Jan Wyroba - Członek RN

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Ryszard Langer

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Wiceprezes Zarządu

Mieczysław Góra

Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Techniczno-Inwestycyjny

Dyrektor Zarządzający

Piotr Ziętara

Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Zarządzający

Wanda Słobodzian

Członek Zarządu,
Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy

Pliki do pobrania