Inwestycje

Celem działalności inwestycyjnej Wodociągów Miasta Krakowa w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest poprawa jakości życia mieszkańców Krakowa, poprzez ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz dbałość o środowisko naturalne.
  
 

Znalezione inwestycje: 15

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Myślenickiej – bocznej

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, INKOP Sp. z o.o., ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków 99 800 Kolektor sanitarny - 121 2018-04-28

2. Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Mistrzejowickiej, na odcinku od ul. Do Fortu do ul. Marycjusza

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych OMEGA 1, Szczepan Irzyk, Lipnik 327,   32-412 Wiśniowa. 1 444 999,85 Kanalizacja sanitarna - 282,5
Przepięcie przyłączy kanalizacyjnych - 19 szt.
Sieć wodociągowa - 297
Przepięcie i przebudowa przyłączy wodociągowych - 21 szt.
2018-07-28

3. Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej i sanitarnej z budową przyłączy kanalizacyjnych oraz przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Schonborna w Krakowie

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ROBIN, ul. T. Kościuszki 53,  30-105 Kraków 157 000 Kolektor sanitarny - 6
Rurociąg tłoczny  - 195
Sieć wodociągowa  - 14
Przyłącza kanalizacyjne - 5 szt.
2018-05-31

4. Rozbudowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Wańkowicza w Krakowie.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
PP MPWiK Sp z o.o., os. Złotego Wieku 74, 31-618 Kraków. 155 822,89 Sieć wodociągowa - 204,7 2018-03-30

5. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Barskiej i Komandosów odciążającej układ kanalizacji osiedla Podwawelskiego.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, INKOP Sp. z o.o., ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków 2 818 063,57 Sieć kanalizacji ogołnospławnej - 736,5 2018-04-30