Zgłaszanie reklamacji

Powrót do strony głównej

Zgłaszanie reklamacji

Reklamacja usług świadczonych przez MPWiK S.A. w Krakowie może zostać przekazana:

 
MPWiK S.A. w Krakowie rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich wniesienia, a w przypadkach wymagających szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 14 dni.

Szczegółowy tryb składania i załatwiania reklamacji określony jest w Regulaminie.
 

Zobacz również