Zgłaszanie reklamacji

Powrót do strony głównej

Zgłaszanie reklamacji

Reklamacja usług świadczonych przez MPWiK S.A. w Krakowie może zostać przekazana:

 
  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta - ul. Senatorska 1, pok. nr 6 (Kierownik Biura Obsługi Klienta) lub pok nr 1 (Dziennik Podawczy),
  • telefonicznie pod nr telefonów: 12 62-03-360, 12 42-42-431,
  • listownie na adres MPWiK S.A. w Krakowie lub faxem,
  • pocztą elektroniczną (e-mail: biuro@mpwik.krakow.pl),
  • zgłoszeniem przez eBOK - https://ebok.mpwik.krakow.pl.

MPWiK S.A. w Krakowie rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich wniesienia, a w przypadkach wymagających szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 14 dni.

Szczegółowy tryb składania i załatwiania reklamacji określony jest w Regulaminie.
 

Zobacz również