Menu mobile

Zgłaszanie reklamacji

Powrót do strony głównej

Zgłaszanie reklamacji Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Reklamacja usług świadczonych przez WMK S.A. może zostać przekazana:

 
WMK S.A. w Krakowie rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich wniesienia, a w przypadkach wymagających szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 14 dni.

Szczegółowy tryb składania i załatwiania reklamacji określony jest w Regulaminie (0.52MB, PDF).
 

Zobacz również