Menu mobile

Stacja Kontroli Pojazdów

Powrót do strony głównej

Stacja Kontroli Pojazdów Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Zapraszamy do Stacji Kontroli Pojazdów mieszczącej się przy ul. Lindego 9 w Krakowie.

Badania techniczne w Stacji Kontroli Pojazdów wykonywane są za pomocą nowoczesnego sprzętu komputerowego przez wykwalifikowany personel.  

W celu umówienia się na badanie techniczne w dogodnym terminie,  prosimy o kontakt pod numerem telefonu:  12 62-03-305.
 
Stacja czynna jest: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 -15:00.

Cennik usług Stacji Kontroli Pojazdów (obowiązuje od 29.10.2004 roku)
   
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Cena brutto
(w zł)

1.

OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE:

1.1

motocykl, ciągnik rolniczy

62,00

1.2

samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 tmw.

98,00

1.3

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy pow. 3,5 do 16 t d.m.c.

153,00

1.4

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik siodłowy balastowy

176,00

1.5

autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

199,00

1.6

przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40,00

1.7

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.

50,00

1.8

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

70,00

1.9

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

78,00

1.10

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

163,00

1.11

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

177,00

1.12

pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00

1.13

taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00

1.14

pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00

1.15

pojazd przystosowany do zasilania gazem
(za badanie specjalistyczne)

63,00

1.16

pojazd przystosowany do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00

2.

PONOWNE SPRAWDZANIE MECHANIZMÓW I ZESPOŁÓW W POJEŹDZIE, W KTÓRYM STWIERDZONO
USTERKI W CZASIE BADAŃ TECHNICZNYCH W ZAKRESIE:

2.1

skuteczności i równomierności działania hamulców

20,00

2.2

ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00

2.3

połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00

2.4

toksyczności spalin

14,00

2.5

poziomu hałasu

20,00

2.6

geometrii kół jednej osi

36,00

2.7

działania amortyzatorów jednej osi

14,00

2.8

wszystkich innych usterek łącznie

20,00

3.

PIERWSZE BADANIA TECHNICZNE POJAZDU ZAREJESTROWANEGO PO RAZ PIERWSZY ZA GRANICĄ
(RÓWNIEŻ JEDNEJ SZTUKI POJAZDU ZWOLNIONEGO Z BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH):

3.1

motocykl, motorower, ciągnik rolniczy

116,00

3.2

samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 tmw

169,00

3.3

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

232,00

3.4

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

297,00

3.5

autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

327,00

3.6

przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

92,00

3.7

przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c.

134,00

3.8

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

165,00

3.9

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

170,00

3.10

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

269,00

3.11

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

297,00

4.

DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SKIEROWANEGO PRZEZ ORGAN KONTROLI RUCHU DROGOWEGO W RAZIE UZASADNIONEGO PRZYPUSZCZENIA, ŻE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO LUB NARUSZA WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA:

4.1

określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)

20,00

4.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

4.3

dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00

5.

DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SKIEROWANEGO PRZEZ STAROSTĘ W RAZIE
UZASADNIONEGO PRZYPUSZCZENIA, ŻE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO
LUB NARUSZA WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA:

5.1

co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia
określonych warunków technicznych

20,00

5.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

6.

POZOSTAŁE DODATKOWE BADANIA TECHNICZNE POJAZDU:

6.1

w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne)

114,00

6.2

który ma być użytkowany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00

6.3

który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00

6.4

który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00

6.5

autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

126,00

6.6

do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00

6.7

w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82,00

6.8

o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 Ustawy z dnia 20.06.1997 r - Prawo o ruchu drogowym

50,00

6.9

skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji

60,00

6.10

pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

94,00

7.

SPRAWDZANIE DZIAŁANIA DODATKOWYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA NIEKTÓRYCH POJAZDÓW
ORAZ POZOSTAŁE CZYNNOŚCI PRZEPROWADZANE W STACJACH KONTROLI POJAZDÓW:

7.1

prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy

35,00

7.2

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze

21,00

7.3

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób

48,00

7.4

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej

41,00

7.5

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego

41,00

7.6

wykonanie numeru nadwozia

49,00

7.7

wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36,00

7.8

sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

82,00

7.9

pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy

255,00

Cennik zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz z przeprowadzaniem badań
technicznych pojazdów (Dziennik Ustaw nr 223 poz. 2261 z dnia 29.09.2004 r.).