Podłączenie nieruchomości do sieci MPWiK S.A.

Powrót do strony głównej

Podłączenie nieruchomości do sieci
MPWiK S.A.

 

PRZYŁĄCZENIE  NIERUCHOMOŚCI DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU WODOCIĄGÓW MIASTA KRAKOWA

 
1. PRZYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KROK PO KROKU:
2. LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DLA:
 
3. WZORY DOKUMENTÓW: