Menu mobile

Komunikat o twardości wody

Powrót do strony głównej

Komunikat o twardości wody Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Komunikat Wodociągów Miasta Krakowa S.A.

w sprawie twardości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej do sieci miejskiej Krakowa

Tabela 1. Wartości średnie za okres: od 01.03.2024 do 31.05.2024
Jednostka ZUW Raba ZUW Rudawa ZUW Dłubnia ZUW Bielany
mg CaCO3/dm3 129 300 325 288
mmol/dm3 1,3 3,0 3,3 2,9
mval/dm3 2,6 6,0 6,5 5,8
stopnie niemieckie [ºN] 7,2 16,8 18,2 16,1
stopnie angielskie [ºA] 9,1 21,1 22,9 20,3
stopnie francuskie [ºF] 12,9 30,0 32,5 28,8

Objaśnienia do tabeli:

  • ZUW – zakład uzdatniania wody
  • stopnie niemieckie [ºN] – inne oznaczenia to [dGH] lub [dKH] lub [ºdH]
  • stopnie angielskie [ºA] – inne oznaczenia to [gb] lub [ºClarka]
  • stopnie francuskie [ºF] – inne oznaczenia to [TH]

Tabela 2. Skala opisowa twardości wody

Woda mg CaCO3/dm³ mmol/dm³ mval/dm³ stopnie niemieckie
Bardzo miękka 0-85 0-0,89 0-1,78 0-5
Miękka 85-170 0,89-1,78 1,78-3,57 5-10
Średnio twarda 170-340 1,78-3,57 3,57-7,13 10-20
Twarda 340-510 3,57-5,35 7,13-10,7 20-30
Bardzo twarda >510 >5,35 >10,7 >30