Menu mobile

Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Powrót do strony głównej

Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Znaleziono 441 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 866/SW-20/2021 Budowa sieci wodociągowej 300 mm z żeliwa sferoidalnego w ul. Powstania Styczniowego oraz ul. Krzyżówka w Krakowie. 04/11/2021
do godz. 09:15
16/11/2021 >
2. 958/PN-99/2021 Prenumerata prasy i literatury fachowej wraz z sukcesywną dostawą w 2022 r. 26/11/2021
do godz. 09:15
10/11/2021 >
3. 7_2021 Dostawa samochodu specjalnego wraz z zabudową i wyposażeniem do telewizyjnej inspekcji kanalizacji w zakresie średnic 150-2000 mm oraz inspekcji studni 06/12/2021
do godz. 15:00
05/11/2021 >
4. 923/PO-96/2021 Sukcesywne liniowe naprawy odcinków sieci kanalizacyjnej, przykanalików metodami bezrozkopowymi, wraz z renowacją studni kanalizacyjnych oraz naprawy punktowe na terenie m. Krakowa 15/11/2021
do godz. 09:15
29/10/2021 >
5. 710/PN-81/2021 Modernizacja systemu płukania sit wąskoszczelinowych w komorze rozdziału i systemu układu zasilania, automatyki i przekazu danych 10/11/2021
do godz. 09:15
27/10/2021 >
6. 6_2021 Dostawa kopertownicy wraz z systemem kopertującym i licencjami. 30/11/2021
do godz. 09:56
26/10/2021 >
7. 839/PN-92/2021 Budowa linii kablowych wraz z budową stacji transformatorowej dla zasilania pompowni „Złocień” przy ul. Nad Drwiną w Krakowie. 03/11/2021
do godz. 09:15
13/10/2021 >
8. 846/PN-94/2021 Sukcesywne wykonanie badań bezpiecznej eksploatacji „Studium warunków eksploatacji mostu technologicznego dla magistrali Ø1200 mm RABA II nad Wisłą – Kraków Pychowice ul. Księcia Józefa i Tyniecką” w latach 2022-2024 25/10/2021
do godz. 09:15
12/10/2021 >
9. 5_2021 Wstępne konsultacje rynkowe dotyczące opracowania koncepcji modernizacji sieci IT i przygotowania materiałów do postępowania zakupowego. 30/11/2021
do godz. 11:54
08/10/2021 >
10. 802/PN-91/2021 Naprawa nawierzchni ulic po usuniętych awariach sieci wodociągowej oraz usuwanie oblodzeni jezdni i chodników spowodowanych awariami sieci wodociągowej w mieście Krakowie. 14/10/2021
do godz. 09:15
01/10/2021 >
Strona 1 z 45