Menu mobile

Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Zakończenie prac w ul. Królowej Jadwigi
Data dodania 2023-03-17 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

W maju zakończy się przebudowa 650-metrowego odcinka ul. Królowej Jadwigi od ul. Robla do Jesionowej. Jednym z największych wyzwań tej inwestycji było stworzenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Wodociągi Miasta Krakowa już ukończyły swój zakres prac w ramach tego przedsięwzięcia.

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Jesionowej związana była z wymianą starego rurociągu z rur żeliwnych, jeszcze z 1968 roku. Rurociąg charakteryzował się dużą awaryjnością, a to powodowało konieczność częstych wyłączeń wody. Nowy wodociąg wykonany jest z rur z żeliwa sferoidalnego, którego parametry wytrzymałościowe oraz izolacja antykorozyjna zapewnia długotrwałe użytkowanie bez ryzyka wystąpienia awarii. Dodatkowo zostały wymienione przyłącza wodociągowe (35 sztuk) do budynków łącznie z podejściami pod wodomierze.

Realizacja przebudowy sieci wodociągowej stanowi kontynuację realizowanej przebudowy w latach poprzednich w ramach przebudowy układu drogowego.

Wykonano modernizację sieci kanalizacji sanitarnej, która polegała na wymianie starych rur kamionkowych  na nowe, kamionkowe o większej średnicy. Do wykonanych odcinków sieci sanitarnej zostały przepięte istniejące przyłącza kanalizacyjne do 24 budynków. Zwiększenie średnicy umożliwi odbiór ścieków z ciągle rozbudowujących się rejonów przyległych do ul. Królowej Jadwigi.

Tak sprawna realizacja prac była możliwa m.in. dzięki bardzo dobrej współpracy z mieszkańcami.
 
W najbliższych dniach Wodociągi Miasta Krakowa wspólnie z ZDMK rozpoczną przebudowę awaryjnej sieci wodociągowej w ul. 28. Lipca 1943 r. Przebudowany zostanie wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego, a także wymienione zostaną przyłącza do poszczególnych budynków. Łącznie modernizacji poddane zostanie 612,5 mb sieci oraz 48 przyłączy wodociągowych.

Jesteśmy z Wami. Każdego dnia.

Fragment rury wkopanej w ziemię.   Widoczne rury wkopane w ziemię.