Menu mobile

Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Święto ulicy Krupniczej
Data dodania 2023-05-24 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

W programie kiermasz lokalnych wystawców, atrakcje dla dzieci i piosenki Teatru Bagatela. Wodociągowa Kropelka poczęstuje Was krówkami, a odpowiednie nawodnienie zapewni kranowianka z naszego beczkowozu. Serdecznie zapraszamy!

Zielona metamorfoza ulicy Krupniczej dobiegła końca. Ideą projektu rewitalizacji było stworzenie przestrzeni przyjaznej wszystkim mieszkańcom – pieszym, rowerzystom, a także przedsiębiorcom prowadzącym usługi w budynkach wzdłuż ulicy. Ulica Krupnicza to dzisiaj jedna, wspólna przestrzeń dla wszystkich użytkowników. Swój wkład w tę wyjątkową przemianę wniosły również Wodociągi Miasta Krakowa.

Przebudowa sieci wodociągowej
W ramach inwestycji własnych w okresie od 4 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r. Wodociągi Miasta Krakowa S.A. zrealizowały cały zakres przebudowy sieci wodociągowej w ul. Krupniczej na odcinku od ul. Podwale do ul. Szujskiego. Prace zakończono zgodnie z terminem przewidzianym w umowie. Zakres robót obejmował przebudowę sieci wodociągowej DN150 i DN100 z żeliwa sferoidalnego
o łącznej długości prawie 280 mb wraz z przyłączami do poszczególnych obiektów.
Koszt przebudowy sieci wodociągowej to 682 190,87 zł netto.

Prace realizowane były pod czujnym okiem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pod ścisłym nadzorem archeologicznym. Co ciekawe, podczas badań archeologicznych w obrębie wykopów pod warstwą asfaltu odkryto między innymi bazaltową kostkę z lat 30-tych XX wieku, osadzoną na podbudowie betonowej. Poniżej znajdowały się przemieszane warstwy zasypiskowe istniejących instalacji wodnych, gazowych, elektrycznych i teletechnicznych.
W zachodniej części inwestycji, w pasie drogowym biegnącym wzdłuż budynku nr 18 odsłonięto fragmenty murów ceglanych będących pozostałością ścian i sklepień zbudowanych z cegły palcowej spojonej zaprawą wapienno - piaskową. Z analizy przedstawionej przez specjalistów, odkryte mury są pozostałością dwóch pomieszczeń (sutereny lub części naziemnej) budynku z XVIII w, który jest jednym z domów zaznaczonych na Planie Kołłątajowskim z 1785 r. oraz na planach Senackim z 1802-1808 i Katastralnym z 1848 r. Ze względu na wartość historyczną obiektu podjęto decyzję
o zachowaniu istniejącego stanu odkrytych murów. Ponieważ projektowana trasa sieci wodociągowej odbiegała w tym miejscu od istniejącej już sieci wodociągowej, podjęto decyzję o zmianie kierunku przebiegu wodociągu tak, by pokrywał się on z istniejącym wodociągiem. W związku z tym wykop został zsunięty w kierunku północnym.

Wodociągi Miasta Krakowa partycypowały również w kosztach odtworzenia nawierzchni drogowej ul. Krupniczej na kwotę  2 343 707,45 zł netto.

Wszystkie działania oraz projekt zazielenienia ulicy Krupniczej przeprowadzone w pełnej współpracy i koordynacji jednostek i spółek miejskich sprawiły, że dzisiaj stanowi ona dla użytkowników jedną, wspólną, przyjazną przestrzeń.
Myśl przewodnia wprowadzonych zmian opiera się na koncepcji ulicy typu woonerf – z uspokojonym ruchem, na której priorytetem jest bezpieczeństwo pieszych, przy jednoczesnym zachowaniu komunikacji samochodowej.

Zrezygnowano z krawężników, a tym samym z podziału na jezdnię i chodnik. Dzięki temu ulica Krupnicza jest w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i opiekunów z dziećmi w wózkach. Niepowtarzalnego uroku nadają Krupniczej iluminacje świetlne, których walory można dostrzec zwłaszcza wieczorową porą.

Dzięki umieszczeniu w nawierzchni informacji dotyczących zabytkowych obiektów, które podkreślają walory historyczne ulicy (poza wbudowaniem w nawierzchnię kostki bazaltowej odkrytej podczas prowadzonych robót), wprowadzeniu mebli miejskich i zieleni, ulica Krupnicza zyskała swój szczególny charakter w stylu retro.

W projekcie rewitalizacji przewidziano również zminimalizowanie negatywnych skutków zmian klimatycznych - długotrwałych okresów suszy i upałów. W tym celu wykonano ogrody deszczowe oraz zbiorniki do gromadzenia deszczówki, która w okresach suszy będzie wykorzystywana do podlewania nowych roślin zdobiących ul. Krupniczą.