Menu mobile

Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Program BIS - spotkanie z Mieszkańcami Dzielnicy Dzielnicy XIV
Data dodania 2023-05-26 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Andrzej Kulig, I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej, Wodociągi Miasta Krakowa S.A. oraz Rada i Zarząd Dzielnicy XIV Czyżyny zapraszają Mieszkańców na spotkanie dotyczące Programu Budowy Infrastruktury Sanitarnej BIS, które odbędzie się 7 czerwca 2023 r. godz. 17.00, w Świetlicy Stowarzyszenia Kulturowo-Oświatowego „Łęg” ul. Na Załęczu 1a.

Program Inwestycyjny BUDOWA INFRASTRUKTURY SANITARNEJ (BIS) powstał z myślą o Mieszkańcach, jest głównym elementem polityki inwestycyjnej Wodociągów Miasta Krakowa, który został przyjęty przez Radę Miasta Krakowa w dniu 7 lutego 2018 roku.

Celem odbywających się w ramach Programu cyklicznych spotkań z Mieszkańcami poszczególnych dzielnic Krakowa, jest identyfikacja aktualnych potrzeb społeczności lokalnej w zakresie dostępności infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

W latach 2018 - 2022 Wodociągi Miasta Krakowa w ramach Programu BIS w Dzielnicy zrealizowały zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2,3 mln zł.
  • Powstało: 470 mb nowej sieci wodociągowej
  • Powstało: 1096 mb nowej sieci kanalizacyjnej.

W latach 2018-2022 w ramach Programu BIS Wodociągi Miasta Krakowa zrealizowały w sumie 315 zadań inwestycyjnych, w wyniku których powstało 90 km nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, przy łącznych nakładach finansowych 184 mln zł.

Cele Programu BIS:
  • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, skutkujące likwidacją szamb
  • eliminacja źródeł zanieczyszczania wód gruntowych
  • minimalizacja obciążeń finansowych Mieszkańców związanych z gromadzeniem i utylizacją nieczystości ciekłych
  • osiągnięcie efektu ekologicznego poprzez podłączenie możliwie największej liczby nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
  • poprawa spójności społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej, w szczególności na peryferyjnych obszarach Gminy Miejskiej Kraków w zakresie dostępu do infrastruktury sanitarnej.