Menu mobile

Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Konsultacje Społeczne
Data dodania 2023-09-06 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Urząd Miasta Krakowa prowadzi konsultacje społeczne dotyczące koncepcji rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów Dzielnic XII i XIII.
 
Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkanki i mieszkańców do udziału w trwających od 17 lipca do 1 grudnia 2023 roku konsultacjach społecznych dotyczących koncepcji rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów Dzielnic XII i XIII.

Celem konsultacji jest opracowanie akceptowalnego przez mieszkańców długoterminowego planu rewitalizacji i rozwoju obszaru części Dzielnic XII i XIII zlokalizowanego pomiędzy ul. Mierzei Wiślanej od zachodu - Jana Surzyckiego - Christo Botewa - Tadeusza Śliwiaka - ul. Trakt Papieski od północy - granicą Gminy Kraków w kierunku południowym do torów kolejowych relacji Kraków - Tarnów - północną granicą terenów kolejowych w kierunku zachodnim do ul. Mierzeja Wiślana z uwzględnieniem proponowanych zmian przestrzennych zapisanych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Miasta Krakowa 2014 roku oraz możliwych nowych rozwiązań w tym obszarze.

Konsultacje prowadzone są przez Urząd Miasta Krakowa na podstawie uchwał Rady Miasta Krakowa: CVII/2908/23 z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów Dzielnic XII i XIII oraz CXI/2904/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W ramach procesu konsultacji zaplanowano:
Możliwość wypełnienia ankiety w formie papierowej lub elektronicznej w okresie od 17 lipca do 15 września 2023 roku. Link do ankiety elektronicznej: https://forms.office.com/e/HSh8k46mG8

Ankieta w tym okresie będzie dostępna także w wersji papierowej w:
  • siedzibie Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim, ul. Kurczaba 3
  • siedzibie Rady Dzielnicy XIII Podgórze, Rynek Podgórski 1
  • budynku Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22, ul. Zabłocie 22 (parter)

Spotkania ogólnomiejskie w formule warsztatów przyszłościowych w dniach:
  • 3 października 2023 r. godz. 17.00 Urząd Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1
  • 12 października 2023 r. godz. 17.00 Centrum Obywatelskie, ul. Reymonta 20
  • 19 października 2023 r. godz. 17.00 ARTZona, Ośrodek Kultury C.K. Norwida, os. Górali 4

Partycypacyjne warsztaty dzielnicowe:
  • Dzielnica XII: 23 października 2023 r., godz. 17.00. Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Agatowa 41
  • Dzielnica XIII: 26 października 2023 r., godz. 17.00. Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79

Dyżury telefoniczne eksperta w dniach:
  • 30 października 2023 roku,
  • 6 listopada, 13 listopada, 20 listopada  i 27 listopada 2023 roku w godzinach 15.00.-17.00. pod numerem telefonu 12 616 85 56.
Do udziału w warsztatach,  we wrześniu, zostanie przeprowadzona rejestracja uczestników.

Ankieta oraz materiały merytoryczne dotyczące przedmiotu konsultacji są dostępne na stronie internetowej: www.obywatelski.krakow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl