Wydanie informacji technicznej

Powrót do strony głównej

Wydanie informacji technicznej

Krok 1


Informacja i składanie wniosków:
ul. Senatorska 1, pok. nr 5
tel. 12 42-42-315
 
Osoba posiadająca nieruchomość zlokalizowaną na terenie Gminy Miejskiej Kraków, która zainteresowana jest przyłączeniem tej nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej, winna wystąpić do MPWiK S.A. z wnioskiem o wydanie  informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków. Wniosek o wydanie informacji technicznej winien zostać złożony poprzez następujący formularz: WNIOSEK F4-5-1.
 
 
MPWiK S.A. wydaje informacje techniczne w terminie 20 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku, a w przypadkach wymagających szczegółowego rozeznania, termin może zostać wydłużony do 30 dni roboczych.
 
Wniosek o wydanie informacji technicznej należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A. – Stanowisko Działu Technicznego (Kraków, ul. Senatorska 1, pok. nr 5).
 
Jeżeli istnieją techniczne możliwości przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci (bez konieczności jej rozbudowy), co winno wynikać z treści wydanej informacji technicznej, kolejnym krokiem jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przyłączy wod-kan. i wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości.
 


Zobacz również