Menu mobile

Wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków

Powrót do strony głównej

Wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Krok 1


Informacja i składanie wniosków:
ul. Senatorska 9, pok. nr 5
tel. 12 42-42-315
 
Osoba posiadająca nieruchomość zlokalizowaną na terenie Gminy Miejskiej Kraków, która zainteresowana jest przyłączeniem tej nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej, winna wystąpić do WMK S.A. z wnioskiem o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków. Wniosek ten winien zostać złożony na formularzu Druk nr ITT-1 (F4-5-1) (0.67MB, PDF).
 
 
WMK S.A. wydaje informacje techniczne w terminie 20 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku, a w przypadkach wymagających szczegółowego rozeznania, termin może zostać wydłużony do 30 dni roboczych.
 
Wniosek o wydanie informacji technicznej należy złożyć w Centrum Obsługi Mieszkańców WMK S.A. – Stanowisko Działu Technicznego (Kraków, ul. Senatorska 9, pok. nr 5).
 
W przypadku, gdy parametry i lokalizacja istniejących lub projektowanych sieci są wystarczające dla przyłączenia nieruchomości (tzn. nie zachodzi koniczność budowy/przebudowy sieci) – co winno wynikać z treści wydanej informacji technicznej – kolejnym etapem jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przyłączy i wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci.

 


Zobacz również