Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych na obiektach MPWiK SA w Krakowie: Część I - w Zakładzie Oczyszczania Ścieków "Kujawy", Część II - w Zakładzie Oczyszczania Ścieków "Płaszów".
Data dodania 2018-03-13

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
ogłasza przetarg nieograniczony nr 193/PN-26/2018 na zadanie:
Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych na obiektach MPWiK SA w Krakowie: Część I - w Zakładzie Oczyszczania Ścieków "Kujawy", Część II - w Zakładzie Oczyszczania Ścieków "Płaszów".
Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Formularz ofert Cz.I i Cz.II
4. JEDZ
5. Instukcja Jedz
6. Oświadczenie o grupie kapitałowej
7. Wzór umowy Część I
8. Wzór umowy Część II
9. Informacja o dokumntacji na serwerze FTP
10. Odpowiedzi na pytania (6.04.2018 r.)
11. Informacja z otwarcia ofert
 
OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

dot.: przetargu nieograniczonego nr 193/PN-26/2018 p.n. „Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających na obiektach MPWiK SA w Krakowie; Część I - w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy”, Część II – w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Płaszów”.

                                                                                                                                                                                                     Kraków 10 maja 2018 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej „ustawą” zawiadamia, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione na Część I oraz na Część II na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy, ponieważ najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.