Rozstrzygnięte przetargi

Powrót do strony głównej

Rozstrzygnięte przetargi

Znaleziono 145 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 1/SW-1/2019 Przebudowa magistrali wodociągowej w rejonie ul. Wodociągowej oraz rurociągu przelewowo – spustowego ze Zbiornika Kościuszko w Krakowie 14/01/2019
do godz. 09:15
18/02/2019
2. 99/SK-3/2019 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową zewnętrznej instalacji deszczowej przy ul. Sadzawki w Krakowie”. 26/02/2019
do godz. 09:15
12/02/2019
3. 3/SW-2/2019 Przebudowa wraz z rozbudową sieci wodociągowej przy ul. Prandoty w Krakowie. 21/01/2019
do godz. 09:15
28/01/2019
4. 2/PN-1/2019 Sukcesywne dostawy nasuwek naprawczych do Magazynu Centralnego MPWiK S.A. 22/01/2019
do godz. 09:15
04/01/2019
5. 970/SW-39/2018 „Przebudowa miejskiej sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w ul. Krakowskiej w Krakowie w ramach inwestycji ZIKiT” 07/11/2018
do godz. 09:30
05/12/2018
6. 1068/NO-75/2018 „Sukcesywna dostawa polielektrolitów do zagęszczania osadów z Zakładu Oczyszczania Ścieków „Kujawy” (ZOŚ Kujawy) podległego MPWiK SA w Krakowie” 10/12/2018
do godz. 09:15
28/11/2018
7. 1046/PN-42/2018 Sukcesywne dostawy konserw mięsnych dla MPWiK SA w Krakowie. 30/11/2018
do godz. 09:15
15/11/2018
8. 800/PO-63/2018 Sukcesywna budowa w mieście Krakowie sieci kanalizacyjnych wraz z obiektami towarzyszącymi 17/11/2018
do godz. 09:15
18/10/2018
9. 832/Sk-38/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Lusińskiej w Krakowie. 05/10/2018
do godz. 09:15
16/10/2018
10. 855/PN-65/2018 Obsługa stacji ochrony katodowej oraz drenażu wzmocnionego – nastawy stacji, pomiary elektryczne, naprawy. 10/10/2018
do godz. 09:15
26/09/2018
11. 831/PN-64/2018 Remont kolektora w ul. Ptaszyckiego 23/10/2018
do godz. 09:30
14/09/2018
12. 621/SK-31/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym i infrastrukturą techniczną oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sucharskiego, Złocieniowej, Potrzask w Krakowie. 21/08/2018
do godz. 09:15
11/09/2018