Ogłoszenia o sprzedaży

Powrót do strony głównej

Ogłoszenia o sprzedaży

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaprasza do składania ofert nabycia  przedmiotów objętych poniższymi ogłoszeniami o sprzedaży.

Znaleziono 2 przetargi

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 10/PN-10/2018 Inżynier kontraktu dla projektu 'Gospodarka wodno - ściekowa w Krakowie - Etap VI" 28/02/2018
do godz. 12:00
16/01/2018
2. Przetarg nr 4/2017 Sprzedaż samochodów używanych MPWiK S.A. 27/11/2017
do godz. 12:00
16/11/2017