Aktualne przetargi

Powrót do strony głównej

Aktualne przetargi

Znaleziono 227 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 213/PN-29/2018 Inteligentny system zarządzania siecią - wprowadzenie dodatkowych pomiarów on-line w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 27/04/2018
do godz. 12:00
20/03/2018
2. 194/PN-27/2018 Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów po termicznej utylizacji osadów ściekowych z instalacji STUO w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów podległej MPWiK S.A. w Krakowie 25/04/2018
do godz. 09:15
14/03/2018
3. 172/SK-8/2018 Przebudowa kanału sanitarnego DN 500/400 w rejonie ulicy Rozrywka w Krakowie 06/04/2018
do godz. 09:15
14/03/2018
4. 193/PN-26/2018 Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych na obiektach MPWiK SA w Krakowie: Część I - w Zakładzie Oczyszczania Ścieków "Kujawy", Część II - w Zakładzie Oczyszczania Ścieków "Płaszów". 24/04/2018
do godz. 09:15
13/03/2018
5. 164/PN-24/2018 Dostawa mebli biurowych do MPWiK SA w Krakowie 16/03/2018
do godz. 09:15
01/03/2018
6. 146/SW-6/2018 „Budowa sieci wodociągowej w ul. Ciepłowniczej w Krakowie na odcinku od włączenia do sieci wodociągowej w ul. Isep do wysokości ul. Szafrańskiej oraz przebudowa instalacji wodociągowej” 15/03/2018
do godz. 09:15
28/02/2018
7. 111/PN-23/2018 Sukcesywna dostawa reagentów chemicznych i innych materiałów do prowadzenia procesu termicznej utylizacji osadów ściekowych w instalacji STUO w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów w Krakowie 04/04/2018
do godz. 09:15
21/02/2018
8. 6/PN-6/2018 Remont magistrali wodociągowej DN 600 od ul. Biernata z Lublina do ul. Wielickiej 22/03/2018
do godz. 12:00
12/02/2018
9. 8/PN-8/2018 Remont magistrali wodociągowej DN 500 w ul. Okulickiego od ul. Czaplickiego do Mikołajczyka 21/03/2018
do godz. 12:00
12/02/2018
10. 9/PN-9/2018 Remont magistrali wodociągowej DN 800 w al. Jana Pawła II od ul. Tomickiego do ul. Klasztornej 23/03/2018
do godz. 12:00
12/02/2018
11. 96/SK-4/2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Pomnikiem oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Pomnikiem w Krakowie 28/02/2018
do godz. 09:01
09/02/2018
12. 90/NO-22/2018 Sukcesywna dostawa polielektrolitów do zagęszczania osadów z Oczyszczalni Ścieków Płaszów II 22/02/2018
do godz. 09:15
06/02/2018