Aktualne przetargi

Powrót do strony głównej

Aktualne przetargi

Znaleziono 251 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 600/SK-28/2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pankiewicza w Krakowie 08/08/2018
do godz. 09:15
12/07/2018
2. 611/PN-52/2018 Dostawa 270 karnetów uprawniających pracowników MPWiK SA do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych 26/07/2018
do godz. 09:15
10/07/2018
3. 341/SK-15/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w ul. Śmiałej i Szarotki oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacji opadowej w ul. Słotnej i Śmiałej w Krakowie”. 24/05/2018
do godz. 09:30
09/07/2018
4. 548/PN-49/2018 Działania informacyjno promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap VI” 25/07/2018
do godz. 09:15
09/07/2018
5. 553/PN-50/2018 „Armatura służąca do połączenia przyłączy wodociągowych z siecią wodociągową” 13/07/2018
do godz. 09:15
29/06/2018
6. 523/SK-23/2018 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wielkanocnej i Widłakowej w Krakowie 23/07/2018
do godz. 09:30
25/06/2018
7. 547/PN-48/2018 Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Płaszów” w Krakowie – skratki, zawartość piaskowników 31/07/2018
do godz. 09:15
22/06/2018
8. 522/SK-22/2018 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Przegorzalskiej, Olchowej i Kasprzyckiego w Krakowie 12/06/2018
do godz. 09:15
20/06/2018
9. 434/PN-43/2018 Sukcesywne dostawy wodomierzy i urządzeń do zdalnego odczytu 30/07/2018
do godz. 09:15
15/06/2018
10. 344/SK-16/2018 Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Dziewiarzy w Krakowie 18/05/2018
do godz. 09:15
15/06/2018
11. 521/PN-47/2018 Dostawa fabrycznie nowej koparki kołowej dla Zakładu Sieci Wodociągowej 22/06/2018
do godz. 09:15
15/06/2018
12. 502/PN-44/2018 Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Płaszów” w Krakowie - Ustabilizowane komunalne osady ściekowe, kod 19 08 05 24/07/2018
do godz. 09:15
13/06/2018