Aktualne przetargi

Powrót do strony głównej

Aktualne przetargi

Znaleziono 262 przetargi

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 11/PN-11/2018 Działania informacyjno promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap VI” 24/08/2018
do godz. 09:15
02/08/2018
2. 500/SK-20/2018 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej z przebudową przyłączy oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Golikówka w Krakowie 21/06/2018
do godz. 09:15
01/08/2018
3. 686/PN-56/2018 Dostawa przeciwpowodziowego agregatu pompowego 22/08/2018
do godz. 09:15
31/07/2018
4. 687/PN-57/2018 Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych (chemia budowlana) do wykonywania uszczelnień i napraw studni kanalizacyjnych narażonych na działanie infiltracji oraz ścieków agresywnych dla MPWiK SA w Krakowie. 23/08/2018
do godz. 09:15
31/07/2018
5. 674/PN-54/2018 Remont zgarniaczy ssawkowo lewarowych na terenieOczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie. 10/08/2018
do godz. 09:15
26/07/2018
6. 675/PN-55/2018 Naprawa nawierzchni ulic po usuniętych awariach sieci wodociągowej oraz usuwanie oblodzeń jezdni i chodników spowodowanych awariami sieci wodociągowej w mieście Krakowie 14/08/2018
do godz. 09:15
26/07/2018
7. 586/SW-26/2018 Budowa sieci wodociągowej w ul. Balickiej w Krakowie – etap I 18/07/2018
do godz. 09:15
25/07/2018
8. 620/SK-30/2018 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Rybitwy w Krakowie” 13/08/2018
do godz. 09:15
23/07/2018
9. 622/PN-53/2018 Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy” w Krakowie: Część I – skratki i zawartość piaskowników; Część II - komunalne osady ściekowe. 28/08/2018
do godz. 09:15
20/07/2018
10. 499/SK-19/2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowieckiej w Krakowie – etap II 29/06/2018
do godz. 09:15
18/07/2018
11. 501/SW-21/2018 Budowa sieci wodociągowej w ul. Nałkowskiej oraz budowa kabla i stacji transformatorowej słupowej przy ul. Nałkowskiej, w ramach przebudowy hydroforni sieciowej „Sidzina” 29/06/2018
do godz. 09:15
12/07/2018
12. 600/SK-28/2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pankiewicza w Krakowie 08/08/2018
do godz. 09:15
12/07/2018