Aktualne przetargi

Powrót do strony głównej

Aktualne przetargi

Znaleziono 262 przetargi

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 771/PN-61/2018 Badania odbiorowe zagęszczeń i nośności gruntów wbudowywanych w wykopy po usuniętych awariach sieci wodociągowej. 17/09/2018
do godz. 09:15
31/08/2018
2. 770/SW-35/2018 Przebudowa miejskiej sieci wodociągowej w ul. Natansona oraz budowa miejskiej sieci wodociągowej w ul. Podgórki Tynieckie w Krakowie 19/09/2018
do godz. 09:15
29/08/2018
3. 772/PN-62/2018 Sukcesywne dostawy odzieży roboczej i ochronnej do Magazynu Głównego MPWiK S.A. w Krakowie 14/09/2018
do godz. 09:15
28/08/2018
4. 552/SK-25/2018 Przebudowa przepompowni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłocznego w ul. Rzepichy w Krakowie 27/07/2018
do godz. 09:30
23/08/2018
5. 601/SW-29/2018 Budowa hydroforni sieciowej „Stary Bieżanów” przy ul. Bogucickiej w Krakowie 26/07/2018
do godz. 09:15
23/08/2018
6. 625/SW-32/2018 Budowa sieci wodociągowej DN 350 mm Dobczyce – gmina Raciechowice - zadanie 3 etap I 07/08/2018
do godz. 09:15
23/08/2018
7. 701/PN-59/2018 Remont kanalizacji sanitarnej w ul. Balickiej w Krakowie. 26/09/2018
do godz. 09:30
21/08/2018
8. 551/SK-24/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Karowej oraz sieci kanalizacji w ul. Młotków na os. Pleszów w Krakowie 20/07/2018
do godz. 09:15
21/08/2018
9. 4/PN-4/2018 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gumniskiej i ul. Zadworze 20/09/2018
do godz. 12:00
14/08/2018
10. 576/PN-51/2018 Inteligentny system zarządzania siecią - rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Część I - Model szczegółowy kanalizacyjny, Część II - Model szczegółowy wodociągowy 14/09/2018
do godz. 12:00
06/08/2018
11. 700/PN-58/2018 Remont kanalizacji ogólnospławnej w ul. Podskale i Zamoyskiego. 12/09/2018
do godz. 09:15
03/08/2018
12. 702/PN-60/2018 Modernizacja węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu dla zwiększenia produkcji biogazu na oczyszczalni ścieków Płaszów 12/09/2018
do godz. 12:00
03/08/2018