Aktualne przetargi

Powrót do strony głównej

Aktualne przetargi

Znaleziono 195 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 8/PN-8/2018 Remont magistrali wodociągowej DN 500 w ul. Okulickiego od ul. Czaplickiego do Mikołajczyka 21/03/2018
do godz. 12:00
12/02/2018
2. 9/PN-9/2018 Remont magistrali wodociągowej DN 800 w al. Jana Pawła II od ul. Tomickiego do ul. Klasztornej 23/03/2018
do godz. 12:00
12/02/2018
3. 96/SK-4/2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Pomnikiem oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Pomnikiem w Krakowie 28/02/2018
do godz. 09:01
09/02/2018
4. 90/NO-22/2018 Sukcesywna dostawa polielektrolitów do zagęszczania osadów z Oczyszczalni Ścieków Płaszów II 22/02/2018
do godz. 09:15
06/02/2018
5. 2/PN-2/2018 Remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy - Kolektor wzdłuż ul. Dymarek 15/03/2018
do godz. 12:00
06/02/2018
6. 3/PN-3/2018 Remont kolektora doprowadzającego ścieki do Oczyszczalni Kujawy – kolektor w rejonie ul. Jeżynowej do Igołomskiej 16/03/2018
do godz. 12:00
06/02/2018
7. 81/PN-21/2018 Sukcesywna dostawa części zamiennych do regeneracji wodomierzy po okresie legalizacji 21/02/2018
do godz. 09:15
05/02/2018
8. 1/2018 Dialog techniczny na dostawę węgla aktywnego dla potrzeb technologicznych ZUW RUDAWA 15/02/2018
do godz. 12:00
02/02/2018
9. 64/PN-20/2018 Remont kanalizacji rękawem utwardznym promieniami UV w ul. Wrocławska, Kijowska, Mazowiecka, Racławicka 07/03/2018
do godz. 12:00
30/01/2018
10. 5/PN-5/2018 Remont magistrali wodociągowej DN 500 w ul. Rżącka, Podedworze od ul. Przy Kuźni do ul. Mokrej 08/03/2018
do godz. 12:00
29/01/2018
11. 26/PN-16/2018 Sukcesywne wykonywanie robót remontowych oraz usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych. 14/02/2018
do godz. 09:15
26/01/2018
12. 50/PN-19/2018 Dostawa rur wodociągowych PE i PVC 13/02/2018
do godz. 09:15
26/01/2018