Aktualne przetargi

Powrót do strony głównej

Aktualne przetargi

Znaleziono 262 przetargi

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 950/PN-70/2018 Remont kanalizacji sanitarnej w ul. Balickiej w Krakowie. 26/11/2018
do godz. 09:30
17/10/2018
2. 942/NO-69/2018 „Sukcesywna dostawa polielektrolitów do odwadniania przefermentowanych osadów po mechaniczno – biologicznym oczyszczaniu ścieków na Oczyszczalni Ścieków Płaszów na wirówce dekantacyjnej oraz środków odpieniających do odcieków z urządzenia odwadniającego” 29/10/2018
do godz. 09:30
17/10/2018
3. 832/Sk-38/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Lusińskiej w Krakowie. 05/10/2018
do godz. 09:15
16/10/2018
4. 857/PN-67/2018 Dostawa łączników rurowych – nasuwek naprawczych DN 20-DN 300 mm 11/10/2018
do godz. 09:30
28/09/2018
5. 888/PN-68/2018 Naprawa nawierzchni ulic po usuniętych awariach sieci wodociągowej oraz usuwanie oblodzeń jezdni i chodników spowodowanych awariami sieci wodociągowej w mieście Krakowie 18/10/2018
do godz. 09:15
27/09/2018
6. 856/PN-66/2018 Sukcesywne wykonywanie badań bezpiecznej eksploatacji mostu technologicznego dla magistrali Ø 1200 mm Raba II nad Wisłą w Krakowie Pychowicach 10/10/2018
do godz. 09:15
26/09/2018
7. 855/PN-65/2018 Obsługa stacji ochrony katodowej oraz drenażu wzmocnionego – nastawy stacji, pomiary elektryczne, naprawy. 10/10/2018
do godz. 09:15
26/09/2018
8. 831/PN-64/2018 Remont kolektora w ul. Ptaszyckiego 23/10/2018
do godz. 09:30
14/09/2018
9. 621/SK-31/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym i infrastrukturą techniczną oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sucharskiego, Złocieniowej, Potrzask w Krakowie. 21/08/2018
do godz. 09:15
11/09/2018
10. 713/SW-33/2018 Budowa sieci wodociągowej w Al. 3 Maja i ul. Piastowskiej w Krakowie 20/08/2018
do godz. 09:30
06/09/2018
11. 724/SW-34/2018 Budowa miejskiej sieci wodociągowej w ul. Sandora Petofiego, Kantorowickiej, Gustawa Morcinka w Krakowie 24/08/2018
do godz. 11:05
06/09/2018
12. 599/SK-27/2018 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mydlnickiej i Mydlnickiej bocznej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mydlnickiej bocznej w Krakowie 01/08/2018
do godz. 09:15
04/09/2018