Aktualne przetargi

Powrót do strony głównej

Aktualne przetargi

Znaleziono 262 przetargi

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 831/SK-27/2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wielickiej i Facimiech. 09/12/2016
do godz. 12:29
09/12/2016
2. 925/PN-88/2016 Dostawa wraz z montażem generatora termoelektrycznego, osprzętu i układów sterujących pracą instalacji odzysku ciepła 15/12/2016
do godz. 12:00
07/12/2016
3. 893/PN-88/2016 Sukcesywne dostawy ręczników papierowych, papieru toaletowego oraz czyściwa do Magazynu Głównego MPWIK S.A. 15/12/2016
do godz. 09:15
06/12/2016
4. 753/SK-22/2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w os. Przylasek Rusiecki i os. Wyciąże w Krakowie 03/11/2016
do godz. 09:15
30/11/2016
5. 892/PN-87/2016 Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów MPWIK SA 29/12/2016
do godz. 09:30
25/11/2016
6. 885/PN-86/2016 Przeprowadzenie badań rurociągu stalowego DN 800 i DN 1200 pod kątem stwierdzenia konieczności zastosowania ochrony czynnej ww. rurociągów. 07/12/2016
do godz. 09:15
24/11/2016
7. 883/PN-85/2016 Dostawa wraz z montażem generatora termoelektrycznego, osprzętu i układów sterujących pracą instalacji odzysku ciepła 06/12/2016
do godz. 12:00
21/11/2016
8. 841/PN-84/2016 Monitorowanie przemieszczeń pionowych i poziomych obiektów ZUW Raba oraz pomiary piezometryczne i inklinometryczne przez okres 3 lat 01/12/2016
do godz. 09:15
18/11/2016
9. 833/PN-83/2016 Prenumerata prasy i literatury fachowej wraz z sukcesywną dostawą w 2017 r. 17/11/2016
do godz. 09:15
04/11/2016
10. 786/PN-80/2016 Obsługa stacji ochrony katodowych oraz drenażu wzmocnionego – nastawy stacji, pomiary elektryczne, drobne naprawy 16/11/2016
do godz. 09:15
02/11/2016
11. 787/PN-81/2016 Sukcesywne dostawy ogumienia dla potrzeb MPWiK SA w roku 2017 wraz z dostawą na Stację Obsługi Pojazdów Zakładu Transportu Przy ul. Lindego 9 w Krakowie. 9 18/11/2016
do godz. 09:15
28/10/2016
12. 788/PN-82/2016 Sukcesywne dostawy koagulantu – wodny roztwór chlorku poliglinu (o zawartości glinu 8,0-8,4%) do uzdatniania wody przez okres 36 miesięcy 14/11/2016
do godz. 09:15
27/10/2016