Aktualne przetargi

Powrót do strony głównej

Aktualne przetargi

Znaleziono 262 przetargi

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 16/PN-2/2019 Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków os. Sidzina 31/01/2019
do godz. 09:15
11/01/2019
2. 2/PN-1/2019 Sukcesywne dostawy nasuwek naprawczych do Magazynu Centralnego MPWiK S.A. 22/01/2019
do godz. 09:15
04/01/2019
3. 970/SW-39/2018 „Przebudowa miejskiej sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w ul. Krakowskiej w Krakowie w ramach inwestycji ZIKiT” 07/11/2018
do godz. 09:30
05/12/2018
4. 1124/PN-79/2018 Dostawa hydrantów podziemnych DN 80 mm, hydrantów nadziemnych Φ 80mm i Φ 100mm, osłon odwodnienia hydrantu, zdrojów ulicznych 18/12/2018
do godz. 09:15
04/12/2018
5. 1120/SW-40/2018 Budowa sieci wodociągowej DN 150 w ul. Korbońskiego (dawna Marcika) – spięcie 12/12/2018
do godz. 09:30
30/11/2018
6. 1068/NO-75/2018 „Sukcesywna dostawa polielektrolitów do zagęszczania osadów z Zakładu Oczyszczania Ścieków „Kujawy” (ZOŚ Kujawy) podległego MPWiK SA w Krakowie” 10/12/2018
do godz. 09:15
28/11/2018
7. 1080/PN-76/2018 Sukcesywne dostawy kwasu solnego spożywczego (wodny roztwór kwasu chlorowodorowego) do dezynfekcji wody pitnej dla MPWiK SA w Krakowie. 10/12/2018
do godz. 09:15
23/11/2018
8. 1081/PN-77/2018 Sukcesywne dostawy materiałów dla wykonania włączeń kanałowych wykonywanych przez Zakład Sieci Kanałowej MPWiK SA w Krakowie 07/12/2018
do godz. 09:15
23/11/2018
9. 1048/PN-74/2018 Prenumerata prasy i literatury fachowej wraz z sukcesywną dostawą w 2019 r. 28/11/2018
do godz. 09:15
16/11/2018
10. 1046/PN-42/2018 Sukcesywne dostawy konserw mięsnych dla MPWiK SA w Krakowie. 30/11/2018
do godz. 09:15
15/11/2018
11. 776/SW-36/2018 Budowa miejskiej sieci wodociągowej w ul. Na Mostkach w Krakowie 21/09/2018
do godz. 09:15
23/10/2018
12. 800/PO-63/2018 Sukcesywna budowa w mieście Krakowie sieci kanalizacyjnych wraz z obiektami towarzyszącymi 17/11/2018
do godz. 09:15
18/10/2018