Inwestycje_strona

Powrót do strony głównej

Inwestycje_strona

Celem działalności inwestycyjnej Wodociągów Miasta Krakowa w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest poprawa jakości życia mieszkańców Krakowa, poprzez ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz dbałość o środowisko naturalne.
  
 

Znalezione inwestycje: 10

1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Drużbackiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz Gminy Wieliczka

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, INKOP Sp. z o.o., ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków 169 853,79 Sieć wodociągowa - 343,8 2018-06-19

2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ciepłowniczej na odcinku od włączenia do sieci wodociągowej w ul. Isep do wysokości ul. Szafrańskiej oraz przebudowa instalacji wodociągowej.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Firma Handlowo - Usługowa Instbud Stanisław Boguta Spółka jawna Nieznanowice 50,  32-420 Gdów 261 727,84 Sieć wodociągowa - 447,5
 
2018-09-07

3. Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Mistrzejowickiej, na odcinku od ul. Do Fortu do ul. Marycjusza

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych OMEGA 1, Szczepan Irzyk, Lipnik 327,   32-412 Wiśniowa. 1 444 999,85 Kanalizacja sanitarna - 282,5
Przepięcie przyłączy kanalizacyjnych - 19 szt.
Sieć wodociągowa - 297
Przepięcie i przebudowa przyłączy wodociągowych - 21 szt.
2018-07-28

4. Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej i sanitarnej z budową przyłączy kanalizacyjnych oraz przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Schonborna w Krakowie

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ROBIN, ul. T. Kościuszki 53,  30-105 Kraków 157 000 Kolektor sanitarny - 6
Rurociąg tłoczny  - 195
Sieć wodociągowa  - 14
Przyłącza kanalizacyjne - 5 szt.
2018-05-31

5. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Barskiej i Komandosów odciążającej układ kanalizacji osiedla Podwawelskiego.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, INKOP Sp. z o.o., ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków 2 818 063,57 Sieć kanalizacji ogołnospławnej - 736,5 2018-07-30