Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Program BIS - ruszają konsultacje społeczne
Data dodania 2018-03-07

W związku z przyjęciem w dniu 7 lutego 2018 r. uchwały nr XCIV/2464/18 Rady Miasta Krakowa w sprawie realizacji Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej, Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji S.A. w Krakowie zaprasza zainteresowanych mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych. 


Konsultacje mają  na celu określenie realnych potrzeb poszczególnych dzielnic w zakresie dostępności infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

Spotkania podczas których zostaną zaprezentowane kierunki działania w zakresie polityki inwestycyjnej MPWiK S.A. będą odbywały się zgodnie z terminem wskazanym w zaproszeniach przekazywanych sukcesywnie do Rad i Zarządów Dzielnic.  
 
W marcu odbędą się trzy spotkania, dla Dzielnic: XVIII - Nowa Huta, XV – Mistrzejowice, XVII - Wzgórza Krzesławickie oraz X –Swoszowice.