Menu mobile

Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Wstępne konsultacje rynkowe dotyczące zakupu spektrometru z indukcyjnie wzbudzoną plazmą w połączeniu ze spektrometrem mas (ICP-MS).
Data dodania 2021-03-31 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Wodociągi Miasta Krakowa S.A., 30-106 Kraków, ul.Senatorska 1, dalej zwana WMK S.A. informują o zamiarze prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych poprzedzających ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy dostawy spektrometru z indukcyjnie wzbudzoną plazmą w połączeniu ze spektrometrem mas (ICP-MS).

Konsultacje są związane z prowadzonym przez Wodociagi Miasta Krakowa S.A. przedsięwzięciem pn: Projekt Centrum Badań i Rozwoju Wodociągów Miasta Krakowa nr RPMP.01.02.02-12-0161/19 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
Przed finalnym określeniem cech technicznych opisujących przedmiot zamówienia, WMK S.A. wyraża chęć nawiązania dialogu z interesariuszami zainteresowanymi udziałem w takim postępowaniu.
Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest dostarczenie informacji niezbędnych do przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o planach i wymaganiach dotyczących zamówienia, w szczególności przekazania wiedzy na temat obowiązujących norm, przepisów, regulacji prawnych, parametrów technicznych, dostępnych technologii i urządzeń na rynku.
Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie Nr RPMP.01.02.02-12-0161/19.

Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie. (0.41MB, PDF)
2. Wniosek.