Przetargi
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Płaszów” w Krakowie - Ustabilizowane komunalne osady ściekowe, kod 19 08 05
Data dodania 2018-06-13

dot. postępowania nr 502/PN-44/2018 p.n. "Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Płaszów” w Krakowie - Ustabilizowane komunalne osady ściekowe, kod 19 08 05" 
PLIKI DO POBRANIA:
1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Formularz oferty
4. Wzór umowy
5. Informacja o dokumentacji zamieszczonej na serwerze FTP
6. Edytowalna wersja formularza JEDZ
7. Odp. na pytania 19.07.2018 r.
8. Informacja z otwarcia ofert 
OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

dot.: zamówienia nr 502/PN-44/2018 na zadanie: „Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Płaszów” w Krakowie – ustabilizowane komunalne osady ściekowe, kod 19 08 05”.

Kraków, 25 października 2018 r.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej „ustawą” zawiadamia, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną wspólnie przez: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., ul. Barska 12,30-307 Kraków; oraz SG SYNERGIA Sp. z o.o. S.K.A., ul. Rybnicka 6, 43-200 Pszczyna; Zakład Utylizacji Odpadów
Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 82, 32-400 Myślenice; MB EKO S.A., ul. Długa 90, 41-208 Sosnowiec na kwotę (cenę całkowitą zamówienia) brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 3.269.096,40 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 40/100).

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia okazała się najkorzystniejsza uzyskując w jedynym kryterium oceny ofert – „Oferowana cena” 10 punktów w skali od 0 do 10.

Pozostała oceniana oferta w powyższym jedynym kryterium (w skali od 0 do 10) uzyskała:

2)       oferta złożona przez wykonawcę: Konsorcjum firm: Firma Handlowo – Usługowa „KAMIR” Monika Chwajoł; ul. Kołowa 7/62, 30-134 Kraków; Kompostech Sp. z o.o., ul. Wiklinowa 4a, 33-300 Nowy Sącz; Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „RAFIT” Sp. z o.o., ul. Klonowa 55/23, 25-553 Kielce; NEWKOM EKO Sp. z o.o., Leżachów 147, 37-530 Sieniawa; PRO –ECO Zbigniew Suszek, ul. Puławska 26, 24-170 Kurów – 9,9 punktów.