Menu mobile

Lista dokumentów wymaganych do wydania informacji technicznej

Powrót do strony głównej

Lista dokumentów wymaganych do wydania informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Wniosek o wydanie informacji technicznej  F4-5-1 (0.67MB, PDF), który winien zawierać:
  • dane osobowe konieczne dla potrzeb rozpatrzenia wniosku,
  • dane dotyczące lokalizacji nieruchomości (ulica, nr działki, obręb, jednostka ewidencyjna),
  • dane dotyczące charakteru planowanej inwestycji (np. zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna, zabudowa biurowa) wraz z określeniem ilości budynków oraz innych charakterystycznych parametrów (np. ilość lokali, ilość użytkowników, itp.),
  • wartość zapotrzebowania wody Qdśr [m3/d] i Qhmax [dm3/s],
  • dane dotyczące charakteru i stanu prawno-własnościowego dojazdu (w przypadku, gdy nieruchomość, której dotyczy wniosek nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej).
 
Mapa zasadnicza w skali 1:500, zawierająca projekt zagospodarowania terenu nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Pełnomocnictwo, w przypadku gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik/reprezentant osoby zainteresowanej.