Wydanie informacji technicznej

Powrót do strony głównej

Wydanie informacji technicznej

Wniosek o wydanie informacji technicznej (podgląd wniosku) zawierający następujące dane:
  • dane wnioskodawcy,
  • charakter zabudowy, np. zabudowa mieszkaniowa, usługowa, użyteczności publicznej, itp.,
  • określenie wielkości zapotrzebowania wody,
  • jeżeli działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, należy wyjaśnić (udokumentować) charakter i stan prawno-własnościowy istniejącego lub planowanego dojazdu.
 
Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, na której należy nanieść:
  • granicę działki,
  • planowane zagospodarowanie działki (lokalizacja obiektów, układ komunikacyjny, itp.).