Menu mobile

Wanda Słobodzian

Powrót do strony głównej

Wanda Słobodzian Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

 
W (25.07KB, SLOBODZIAN)

Wanda Słobodzian

Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Swoją karierę zawodową rozpoczęła w jednej z największych fabryk przemysłu maszynowego w Polsce południowej, Zakładach Budowy Maszyn i Aparatury im. St. Szadkowskiego/im. L. Zieleniewskiego S.A. w Krakowie. Z Wodociągami Miasta Krakowa związana od 2003 roku, najpierw jako Kierownik Działu Strategii i Rozwoju, następnie Główny Specjalista ds. Ekonomicznych i Controllingu, a w latach 2008 - 2018 Członek Zarządu, Dyrektor Ekonomiczno – Finansowy.
 
Wanda Słobodzian jest absolwentką Wydziału Ekonomiki Pracy i Polityki Społecznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecny Uniwersytet Ekonomiczny), a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem.
 
W trakcie swojej pracy zawodowej systematycznie uzupełniała wiedzę specjalistycznymi kursami, szkoleniami i warsztatami związanymi m.in. z planowaniem strategicznym, zarządzaniem przedsiębiorstwem przemysłowym, rachunkowością zarządczą, budżetowaniem i zarządzaniem centrami kosztów, sporządzaniem wniosków taryfowych,  systemem zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000, systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001, zarządzaniem czasem pracy, zasadami finansowania budowy infrastruktury technicznej, nowymi sposobami i źródłami finansowania sektora publicznego, wyceną wartości spółek i grupy kapitałowej, służebnością przesyłu.
 
Zainteresowania zawodowe skupia wokół zagadnień związanych z analizą i zarządzaniem finansami przedsiębiorstw, planowaniem strategicznym, wykorzystaniem kapitału intelektualnego i zastosowaniem nowoczesnych metod zarządzania.