Piotr Ziętara

 

Piotr Ziętara

Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
 

Związany z Wodociągami Miasta Krakowa od 2001 roku. Pracę rozpoczął jako referent, w następnych latach stopniowo awansując na stanowiska Kierownika Biura Zarządu i PR (jednocześnie rzecznika prasowego MPWiK S.A.), Dyrektora ds. Organizacji i Zarządzania Personelem, Dyrektora Zarządzającego. W 2015 r. został Członkiem Zarządu Spółki, a następnie Wiceprezesem. Od 1 kwietnia 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2013 – 2015 był Prokurentem, a także Pełnomocnikiem ds. Organizacji i Komunikacji Społecznej w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A., w ramach realizacji projektu budowy ekospalarni. W lipcu 2017 r. został Wiceprzewodniczącym Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Piotr Ziętara jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, metod i technik zarządzania procesowego. Ukończył studia MBA in Public Management organizowane przy Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych.
 
Swoje wykształcenie systematycznie poszerzał, zdobywając wiedzę w zakresie funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz zarządzania, współpracy i koordynacji pomiędzy spółką i otoczeniem rynkowym, współpracy pomiędzy organami statutowymi. Przez lata pracy w Wodociągach Miasta Krakowa skutecznie budował pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa, współuczestniczył w realizacji projektów inwestycyjnych, wdrażaniu nowych systemów zarządczych i narzędzi informatycznych. Nabył doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi i zarządzaniu przedsiębiorstwem w czasie sytuacji nadzwyczajnych.
 
Piotr Ziętara od lat współpracuje ze światem nauki. Jest Przewodniczącym Komitetu Sterującego Małopolskiego Klastra Wodnego, bierze udział w wielu konferencjach i sympozjach naukowych w kraju, jest członkiem Konwentu Przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, czynnie uczestniczy w międzynarodowych branżowych warsztatach benchmarkingowych, organizowanych przez European Benchmarking Co-operation. Był przedstawicielem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w EUREAU ds. ścieków, przy Komisji Europejskiej. W dniu 29 kwietnia 2019 roku Uchwałą Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Piotr Ziętara został przewodniczącym I Rady Uczelni.