Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Powrót do strony głównej

Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Znaleziono 248 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 522/SK-22/2018 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Przegorzalskiej, Olchowej i Kasprzyckiego w Krakowie 12/06/2018
do godz. 09:15
20/06/2018
2. 434/PN-43/2018 Sukcesywne dostawy wodomierzy i urządzeń do zdalnego odczytu 30/07/2018
do godz. 09:15
15/06/2018
3. 344/SK-16/2018 Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Dziewiarzy w Krakowie 18/05/2018
do godz. 09:15
15/06/2018
4. 521/PN-47/2018 Dostawa fabrycznie nowej koparki kołowej dla Zakładu Sieci Wodociągowej 22/06/2018
do godz. 09:15
15/06/2018
5. 502/PN-44/2018 Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Płaszów” w Krakowie - Ustabilizowane komunalne osady ściekowe, kod 19 08 05 24/07/2018
do godz. 09:15
13/06/2018
6. 509/PO-45/2018 Sukcesywne wykonanie bezwykopowej renowacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami metodą „close fit” w zakresie średnic od DN 500 mm do DN 1000 mm 19/06/2018
do godz. 09:15
12/06/2018
7. 510/PO-46/2018 Sukcesywne wykonanie bezwykopowej renowacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami metodą „close fit” w zakresie średnic od DN 100 mm do DN 500 mm 20/06/2018
do godz. 09:15
12/06/2018
8. 373/SK-17/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Chełmońskiego w Krakowie 23/05/2018
do godz. 09:15
12/06/2018
9. 307/SK-13/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Polach (cz.2) oraz budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociągowej w ul. Na Polach w Krakowie 14/05/2018
do godz. 09:15
04/06/2018
10. 374/SW-18/2018 Budowa sieci wodociągowej spinającej w ul. Piłsudskiego w Krakowie 25/05/2018
do godz. 09:30
01/06/2018