Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Powrót do strony głównej

Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Znaleziono 260 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 4/PN-4/2018 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gumniskiej i ul. Zadworze 20/09/2018
do godz. 12:00
14/08/2018
2. 576/PN-51/2018 Inteligentny system zarządzania siecią - rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Część I - Model szczegółowy kanalizacyjny, Część II - Model szczegółowy wodociągowy 14/09/2018
do godz. 12:00
06/08/2018
3. 700/PN-58/2018 Remont kanalizacji ogólnospławnej w ul. Podskale i Zamoyskiego. 12/09/2018
do godz. 09:15
03/08/2018
4. 702/PN-60/2018 Modernizacja węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu dla zwiększenia produkcji biogazu na oczyszczalni ścieków Płaszów 12/09/2018
do godz. 12:00
03/08/2018
5. 11/PN-11/2018 Działania informacyjno promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap VI” 24/08/2018
do godz. 09:15
02/08/2018
6. 500/SK-20/2018 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej z przebudową przyłączy oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Golikówka w Krakowie 21/06/2018
do godz. 09:15
01/08/2018
7. 686/PN-56/2018 Dostawa przeciwpowodziowego agregatu pompowego 22/08/2018
do godz. 09:15
31/07/2018
8. 687/PN-57/2018 Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych (chemia budowlana) do wykonywania uszczelnień i napraw studni kanalizacyjnych narażonych na działanie infiltracji oraz ścieków agresywnych dla MPWiK SA w Krakowie. 23/08/2018
do godz. 09:15
31/07/2018
9. 674/PN-54/2018 Remont zgarniaczy ssawkowo lewarowych na terenieOczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie. 10/08/2018
do godz. 09:15
26/07/2018
10. 675/PN-55/2018 Naprawa nawierzchni ulic po usuniętych awariach sieci wodociągowej oraz usuwanie oblodzeń jezdni i chodników spowodowanych awariami sieci wodociągowej w mieście Krakowie 14/08/2018
do godz. 09:15
26/07/2018