Menu mobile

Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Powrót do strony głównej

Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Znaleziono 346 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 3/PN-3/2020 Sukcesywny zakup i dostawa węży dla sieci kanalizacyjnej do Magazynu Głównego MPWIK S.A. Kraków ul. Lindego 9 w roku 2020/2022 28/02/2020
do godz. 09:15
12/02/2020 >
2. 1340/SW-70/2019 „Przebudowa sieci wodociągowej DN150 w ul. Na Łąkach w Krakowie” 20/12/2019
do godz. 09:15
28/01/2020 >
3. 31/PN-8/2020 Sukcesywne dostawy ręczników papierowych, papieru toaletowego oraz czyściwa do Magazynu Głównego MPWiK SA. 05/02/2020
do godz. 09:15
21/01/2020 >
4. 15/SK-3/2020 Budowa kolektora sanitarnego w terenach ogródków działkowych pomiędzy ul. Mistrzejowicką a ul. Powstańców 30/01/2020
do godz. 09:15
15/01/2020 >
5. 12/PN-6/2020 Sukcesywny zakup wyrobów betonowych na potrzeby MPWiK SA w Krakowie 28/01/2020
do godz. 09:15
13/01/2020 >
6. 8/2019 Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodów używanych przez MPWiK SA w Krakowie. 10/01/2020
do godz. 09:15
19/12/2019 >
7. 1326/PN-69/2019 Sukcesywne dostawy modułów do przekazu danych z wodomierzy 19/12/2019
do godz. 09:15
05/12/2019 >
8. 7_2019 Pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż używanych pomp wirowych stanowiących własność Spółki MPWiK S.A. w Krakowie 06/12/2019
do godz. 09:15
19/11/2019 >
9. 1313/PN-65/2019 Prenumerata prasy i literatury fachowej wraz z sukcesywną dostawą w 2020 r 05/12/2019
do godz. 09:15
19/11/2019 >
10. 1224/PN-62/2019 Monitorowanie przemieszczeń pionowych i poziomych obiektów ZUW Raba oraz pomiary piezometryczne i inklinometryczne. 12/11/2019
do godz. 09:15
25/10/2019 >
Strona 4 z 35