Menu mobile

Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Powrót do strony głównej

Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Znaleziono 346 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 276/PO-44/2016 Remont kolektora lewobrzeżnego Wisły 14/06/2016
do godz. 09:15
15/04/2016 >
2. 266/PO-35/2016 Budowa kanalizacji w osiedlach Branice, Pleszów, Mogiła. 09/06/2016
do godz. 09:30
15/04/2016 >
3. 272/PO-41/2016 Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV (część I - ul. Barbary, Heleny i Telimeny, część II - ul. Aleksandry, część III - os. Widok) 28/06/2016
do godz. 09:30
15/04/2016 >
4. 150/PN-23/2016 Sukcesywna budowa sieci wodociągowych w Krakowie w ciągu 48 miesięcy. 05/05/2016
do godz. 10:00
13/04/2016 >
5. 149/PO-22/2016 Budowa sieci kanalizacyjnych w Krakowie w ciągu 48 miesięcy. 24/05/2016
do godz. 10:00
13/04/2016 >
6. 3/2016 Dialog techniczny nr 3/2016 na zakup pitników lub zdrojów ulicznych zapewniających stały dostęp do wody pitnej. 08/02/2016
do godz. 12:00
26/01/2016 >
Strona 35 z 35