Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Powrót do strony głównej

Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Znaleziono 194 przetargi

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 146/SW-6/2018 „Budowa sieci wodociągowej w ul. Ciepłowniczej w Krakowie na odcinku od włączenia do sieci wodociągowej w ul. Isep do wysokości ul. Szafrańskiej oraz przebudowa instalacji wodociągowej” 15/03/2018
do godz. 09:15
28/02/2018
2. 111/PN-23/2018 Sukcesywna dostawa reagentów chemicznych i innych materiałów do prowadzenia procesu termicznej utylizacji osadów ściekowych w instalacji STUO w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów w Krakowie 04/04/2018
do godz. 09:15
21/02/2018
3. 6/PN-6/2018 Remont magistrali wodociągowej DN 600 od ul. Biernata z Lublina do ul. Wielickiej 22/03/2018
do godz. 12:00
12/02/2018
4. 8/PN-8/2018 Remont magistrali wodociągowej DN 500 w ul. Okulickiego od ul. Czaplickiego do Mikołajczyka 21/03/2018
do godz. 12:00
12/02/2018
5. 9/PN-9/2018 Remont magistrali wodociągowej DN 800 w al. Jana Pawła II od ul. Tomickiego do ul. Klasztornej 23/03/2018
do godz. 12:00
12/02/2018
6. 96/SK-4/2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Pomnikiem oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Pomnikiem w Krakowie 28/02/2018
do godz. 09:01
09/02/2018
7. 90/NO-22/2018 Sukcesywna dostawa polielektrolitów do zagęszczania osadów z Oczyszczalni Ścieków Płaszów II 22/02/2018
do godz. 09:15
06/02/2018
8. 2/PN-2/2018 Remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy - Kolektor wzdłuż ul. Dymarek 15/03/2018
do godz. 12:00
06/02/2018
9. 3/PN-3/2018 Remont kolektora doprowadzającego ścieki do Oczyszczalni Kujawy – kolektor w rejonie ul. Jeżynowej do Igołomskiej 16/03/2018
do godz. 12:00
06/02/2018
10. 81/PN-21/2018 Sukcesywna dostawa części zamiennych do regeneracji wodomierzy po okresie legalizacji 21/02/2018
do godz. 09:15
05/02/2018