Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Powrót do strony głównej

Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Znaleziono 194 przetargi

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 272/PO-41/2016 Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV (część I - ul. Barbary, Heleny i Telimeny, część II - ul. Aleksandry, część III - os. Widok) 28/06/2016
do godz. 09:30
15/04/2016
2. 150/PN-23/2016 Sukcesywna budowa sieci wodociągowych w Krakowie w ciągu 48 miesięcy. 05/05/2016
do godz. 10:00
13/04/2016
3. 149/PO-22/2016 Budowa sieci kanalizacyjnych w Krakowie w ciągu 48 miesięcy. 24/05/2016
do godz. 10:00
13/04/2016
4. 3/2016 Dialog techniczny nr 3/2016 na zakup pitników lub zdrojów ulicznych zapewniających stały dostęp do wody pitnej. 08/02/2016
do godz. 12:00
26/01/2016