Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Powrót do strony głównej

Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Znaleziono 228 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 586/SW-26/2018 Budowa sieci wodociągowej w ul. Balickiej w Krakowie – etap I 18/07/2018
do godz. 09:15
25/07/2018
2. 622/PN-53/2018 Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy” w Krakowie: Część I – skratki i zawartość piaskowników; Część II - komunalne osady ściekowe. 28/08/2018
do godz. 09:15
20/07/2018
3. 499/SK-19/2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowieckiej w Krakowie – etap II 29/06/2018
do godz. 09:15
18/07/2018
4. 501/SW-21/2018 Budowa sieci wodociągowej w ul. Nałkowskiej oraz budowa kabla i stacji transformatorowej słupowej przy ul. Nałkowskiej, w ramach przebudowy hydroforni sieciowej „Sidzina” 29/06/2018
do godz. 09:15
12/07/2018
5. 611/PN-52/2018 Dostawa 270 karnetów uprawniających pracowników MPWiK SA do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych 26/07/2018
do godz. 09:15
10/07/2018
6. 341/SK-15/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w ul. Śmiałej i Szarotki oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacji opadowej w ul. Słotnej i Śmiałej w Krakowie”. 24/05/2018
do godz. 09:30
09/07/2018
7. 548/PN-49/2018 Działania informacyjno promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap VI” 25/07/2018
do godz. 09:15
09/07/2018
8. 553/PN-50/2018 „Armatura służąca do połączenia przyłączy wodociągowych z siecią wodociągową” 13/07/2018
do godz. 09:15
29/06/2018
9. 523/SK-23/2018 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wielkanocnej i Widłakowej w Krakowie 23/07/2018
do godz. 09:30
25/06/2018
10. 547/PN-48/2018 Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Płaszów” w Krakowie – skratki, zawartość piaskowników 31/07/2018
do godz. 09:15
22/06/2018