Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Powrót do strony głównej

Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Znaleziono 262 przetargi

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 776/SW-36/2018 Budowa miejskiej sieci wodociągowej w ul. Na Mostkach w Krakowie 21/09/2018
do godz. 09:15
23/10/2018
2. 800/PO-63/2018 Sukcesywna budowa w mieście Krakowie sieci kanalizacyjnych wraz z obiektami towarzyszącymi 17/11/2018
do godz. 09:15
18/10/2018
3. 950/PN-70/2018 Remont kanalizacji sanitarnej w ul. Balickiej w Krakowie. 26/11/2018
do godz. 09:30
17/10/2018
4. 942/NO-69/2018 „Sukcesywna dostawa polielektrolitów do odwadniania przefermentowanych osadów po mechaniczno – biologicznym oczyszczaniu ścieków na Oczyszczalni Ścieków Płaszów na wirówce dekantacyjnej oraz środków odpieniających do odcieków z urządzenia odwadniającego” 29/10/2018
do godz. 09:30
17/10/2018
5. 832/Sk-38/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Lusińskiej w Krakowie. 05/10/2018
do godz. 09:15
16/10/2018
6. 857/PN-67/2018 Dostawa łączników rurowych – nasuwek naprawczych DN 20-DN 300 mm 11/10/2018
do godz. 09:30
28/09/2018
7. 888/PN-68/2018 Naprawa nawierzchni ulic po usuniętych awariach sieci wodociągowej oraz usuwanie oblodzeń jezdni i chodników spowodowanych awariami sieci wodociągowej w mieście Krakowie 18/10/2018
do godz. 09:15
27/09/2018
8. 856/PN-66/2018 Sukcesywne wykonywanie badań bezpiecznej eksploatacji mostu technologicznego dla magistrali Ø 1200 mm Raba II nad Wisłą w Krakowie Pychowicach 10/10/2018
do godz. 09:15
26/09/2018
9. 855/PN-65/2018 Obsługa stacji ochrony katodowej oraz drenażu wzmocnionego – nastawy stacji, pomiary elektryczne, naprawy. 10/10/2018
do godz. 09:15
26/09/2018
10. 831/PN-64/2018 Remont kolektora w ul. Ptaszyckiego 23/10/2018
do godz. 09:30
14/09/2018