Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Powrót do strony głównej

Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Znaleziono 260 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 970/SW-39/2018 „Przebudowa miejskiej sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w ul. Krakowskiej w Krakowie w ramach inwestycji ZIKiT” 07/11/2018
do godz. 09:30
05/12/2018
2. 1019/PN-827/2018 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby MPWiK SA w Krakowie 09/01/2019
do godz. 09:15
05/12/2018
3. 1124/PN-79/2018 Dostawa hydrantów podziemnych DN 80 mm, hydrantów nadziemnych Φ 80mm i Φ 100mm, osłon odwodnienia hydrantu, zdrojów ulicznych 18/12/2018
do godz. 09:15
04/12/2018
4. 1068/NO-75/2018 „Sukcesywna dostawa polielektrolitów do zagęszczania osadów z Zakładu Oczyszczania Ścieków „Kujawy” (ZOŚ Kujawy) podległego MPWiK SA w Krakowie” 10/12/2018
do godz. 09:15
28/11/2018
5. 1080/PN-76/2018 Sukcesywne dostawy kwasu solnego spożywczego (wodny roztwór kwasu chlorowodorowego) do dezynfekcji wody pitnej dla MPWiK SA w Krakowie. 10/12/2018
do godz. 09:15
23/11/2018
6. 1081/PN-77/2018 Sukcesywne dostawy materiałów dla wykonania włączeń kanałowych wykonywanych przez Zakład Sieci Kanałowej MPWiK SA w Krakowie 07/12/2018
do godz. 09:15
23/11/2018
7. 1048/PN-74/2018 Prenumerata prasy i literatury fachowej wraz z sukcesywną dostawą w 2019 r. 28/11/2018
do godz. 09:15
16/11/2018
8. 1046/PN-42/2018 Sukcesywne dostawy konserw mięsnych dla MPWiK SA w Krakowie. 30/11/2018
do godz. 09:15
15/11/2018
9. 776/SW-36/2018 Budowa miejskiej sieci wodociągowej w ul. Na Mostkach w Krakowie 21/09/2018
do godz. 09:15
23/10/2018
10. 800/PO-63/2018 Sukcesywna budowa w mieście Krakowie sieci kanalizacyjnych wraz z obiektami towarzyszącymi 17/11/2018
do godz. 09:15
18/10/2018