Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Powrót do strony głównej

Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Znaleziono 267 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 1/SW-1/2019 Przebudowa magistrali wodociągowej w rejonie ul. Wodociągowej oraz rurociągu przelewowo – spustowego ze Zbiornika Kościuszko w Krakowie 14/01/2019
do godz. 09:15
18/02/2019
2. 96/PN-6/2019 Wykonanie bezwykopowego remontu istniejącej kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanej w ciągu ulicy Piotra Wysockiego w Krakowie 27/02/2019
do godz. 09:15
14/02/2019
3. 74/PN-4/2019 Budowa kabla i stacji transformatorowej słupowej przy ul. Nałkowskiej w ramach przebudowy hydroforni sieciowej „Sidzina" 13/02/2019
do godz. 09:15
04/02/2019
4. 3/SW-2/2019 Przebudowa wraz z rozbudową sieci wodociągowej przy ul. Prandoty w Krakowie. 21/01/2019
do godz. 09:15
28/01/2019
5. 59/PN-3/2019 Wymiana zbiornika magazynowego węgla aktywnego w STUO – Z.O.Ś. Płaszów. 11/02/2019
do godz. 09:15
28/01/2019
6. 16/PN-2/2019 Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków os. Sidzina 31/01/2019
do godz. 09:15
11/01/2019
7. 2/PN-1/2019 Sukcesywne dostawy nasuwek naprawczych do Magazynu Centralnego MPWiK S.A. 22/01/2019
do godz. 09:15
04/01/2019
8. 970/SW-39/2018 „Przebudowa miejskiej sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w ul. Krakowskiej w Krakowie w ramach inwestycji ZIKiT” 07/11/2018
do godz. 09:30
05/12/2018
9. 1124/PN-79/2018 Dostawa hydrantów podziemnych DN 80 mm, hydrantów nadziemnych Φ 80mm i Φ 100mm, osłon odwodnienia hydrantu, zdrojów ulicznych 18/12/2018
do godz. 09:15
04/12/2018
10. 1120/SW-40/2018 Budowa sieci wodociągowej DN 150 w ul. Korbońskiego (dawna Marcika) – spięcie 12/12/2018
do godz. 09:30
30/11/2018