Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Powrót do strony głównej

Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Znaleziono 194 przetargi

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 173/SW-9/2018 Budowa sieci wodociągowej przy ul. Korzeniowskiego w Krakowie. 09/04/2018
do godz. 09:15
27/04/2018
2. 147/SW-7/2018 Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Tynieckiej w Krakowie na odcinku od ul. Sodowej do ul. Ćwikłowej 26/03/2018
do godz. 09:15
24/04/2018
3. 299/PN-37/2018 Dostawa oraz wymiana membran na dyfuzorach w dwóch reaktorach biologicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie. 10/05/2018
do godz. 09:15
20/04/2018
4. 200/SW-10/2018 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni w ul. Księcia Józefa, Niemena i Orlej w Krakowie 11/04/2018
do godz. 09:15
20/04/2018
5. 145/SK-5/2018 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacyjnych w os. Branice w Krakowie. 28/03/2018
do godz. 09:15
20/04/2018
6. 1/PN-1/2018 Budowa węzła przeróbki osadu dla zwiększenia efektywności wytwarzania biogazu w oczyszczalni ścieków Płaszów 29/05/2018
do godz. 12:00
19/04/2018
7. 291/PN-34/2018 Sukcesywne dostawy armatury wodociągowej - zasuwy DN 40 – DN 600, obudowy teleskopowe, uszczelki 09/05/2018
do godz. 09:15
19/04/2018
8. 295/PN-35/2018 Sukcesywne usuwanie awarii oraz wykonywanie remontów awaryjnych sieci wodociągowej m. Krakowa 09/05/2018
do godz. 09:15
17/04/2018
9. 273/PN-33/2018 Sukcesywne dostawy łączników rurowych oraz łączników rurowo kołnierzowych – uniwersalnych 26/04/2018
do godz. 09:15
12/04/2018
10. 94/SK-2/2018 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Petrażyckiego i Skotnickiej w Krakowie. 01/03/2018
do godz. 09:15
11/04/2018