Menu mobile

Rozstrzygnięte przetargi

Powrót do strony głównej

Rozstrzygnięte przetargi Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Znaleziono 225 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 469/SK-11/2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 250 mm w ul. Droga Rokadowa w Krakowie. 09/07/2021
do godz. 09:15
27/07/2021 >
2. 522/PN-61/2021 Dostawa samochodu asenizacyjnego do odsysania zanieczyszczeń oraz urobku z systemem oddzielania wody dla potrzeb obsługi awarii wodociągowych. 20/07/2021
do godz. 09:15
07/07/2021 >
3. 521/PN-60/2021 „Wykonanie prac remontowych związanych z naprawą zabezpieczeń antykorozyjnych magistrali DN600 mm oraz innych elementów stalowych w tunelu przy Rondzie Mogilskim” 21/07/2021
do godz. 09:15
06/07/2021 >
4. 494/PN-54/2021 Remont budynku głowicy pokoagulacyjnej w Zakładzie Uzdatniania Wody Dłubnia. 22/07/2021
do godz. 09:15
29/06/2021 >
5. 448/PN-48/2021 Dostawa kabla transmisyjnego kamer inspekcyjnych do telewizyjnej inspekcji kanałów 28/06/2021
do godz. 09:15
18/06/2021 >
6. 468/PN-49/2021 Sukcesywna dostawa środków do prowadzenia procesu termicznej utylizacji osadów w instalacji STUO w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Plaszów II podległej WMK S.A. 29/06/2021
do godz. 09:15
18/06/2021 >
7. 446/PN-47/2021 „Remont budynku administracyjnego w Zakładzie Uzdatniania Wody Dłubnia” 07/07/2021
do godz. 09:15
10/06/2021 >
8. 400/PN-44/2021 Remont magistrali DN 800 ul. Cechowa do zbiorników „Krzemionki” 23/06/2021
do godz. 09:15
26/05/2021 >
9. 387/PN-42/2021 Sukcesywne naprawy sprzętu do telewizyjnej inspekcji kanałów dla potrzeb Zakładu Sieci Kanałowej WMK S.A. 28/05/2021
do godz. 09:15
20/05/2021 >
10. 215/SK-5/2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w os. Bieżanów w ulicach: Sucharskiego i drogi boczne, Czarnochowicka i drogi boczne, Kokotowska i drogi boczne, Jasieńskiego i drogi boczne w Krakowie. 14/04/2021
do godz. 09:15
10/05/2021 >
11. 355/PN-38/2021 Sukcesywne naprawy sprzętu do telewizyjnej inspekcji kanałów dla potrzeb Zakładu Sieci Kanałowej WMK S.A. 18/05/2021
do godz. 09:15
10/05/2021 >
12. 334/PN-36/2021 „Przebudowa komory przelewu burzowego „Żaglowa” – montaż mechanicznej kraty podczyszczającej" 01/06/2021
do godz. 09:15
07/05/2021 >
Strona 1 z 19