Rozstrzygnięte przetargi

Powrót do strony głównej

Rozstrzygnięte przetargi

Znaleziono 139 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 970/SW-39/2018 „Przebudowa miejskiej sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w ul. Krakowskiej w Krakowie w ramach inwestycji ZIKiT” 07/11/2018
do godz. 09:30
05/12/2018
2. 1046/PN-42/2018 Sukcesywne dostawy konserw mięsnych dla MPWiK SA w Krakowie. 30/11/2018
do godz. 09:15
15/11/2018
3. 832/Sk-38/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Lusińskiej w Krakowie. 05/10/2018
do godz. 09:15
16/10/2018
4. 855/PN-65/2018 Obsługa stacji ochrony katodowej oraz drenażu wzmocnionego – nastawy stacji, pomiary elektryczne, naprawy. 10/10/2018
do godz. 09:15
26/09/2018
5. 831/PN-64/2018 Remont kolektora w ul. Ptaszyckiego 23/10/2018
do godz. 09:30
14/09/2018
6. 621/SK-31/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym i infrastrukturą techniczną oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sucharskiego, Złocieniowej, Potrzask w Krakowie. 21/08/2018
do godz. 09:15
11/09/2018
7. 713/SW-33/2018 Budowa sieci wodociągowej w Al. 3 Maja i ul. Piastowskiej w Krakowie 20/08/2018
do godz. 09:30
06/09/2018
8. 724/SW-34/2018 Budowa miejskiej sieci wodociągowej w ul. Sandora Petofiego, Kantorowickiej, Gustawa Morcinka w Krakowie 24/08/2018
do godz. 11:05
06/09/2018
9. 599/SK-27/2018 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mydlnickiej i Mydlnickiej bocznej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mydlnickiej bocznej w Krakowie 01/08/2018
do godz. 09:15
04/09/2018
10. 771/PN-61/2018 Badania odbiorowe zagęszczeń i nośności gruntów wbudowywanych w wykopy po usuniętych awariach sieci wodociągowej. 17/09/2018
do godz. 09:15
31/08/2018
11. 552/SK-25/2018 Przebudowa przepompowni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłocznego w ul. Rzepichy w Krakowie 27/07/2018
do godz. 09:30
23/08/2018
12. 601/SW-29/2018 Budowa hydroforni sieciowej „Stary Bieżanów” przy ul. Bogucickiej w Krakowie 26/07/2018
do godz. 09:15
23/08/2018