Rozstrzygnięte przetargi

Powrót do strony głównej

Rozstrzygnięte przetargi

Znaleziono 111 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 499/SK-19/2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowieckiej w Krakowie – etap II 29/06/2018
do godz. 09:15
18/07/2018
2. 501/SW-21/2018 Budowa sieci wodociągowej w ul. Nałkowskiej oraz budowa kabla i stacji transformatorowej słupowej przy ul. Nałkowskiej, w ramach przebudowy hydroforni sieciowej „Sidzina” 29/06/2018
do godz. 09:15
12/07/2018
3. 341/SK-15/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w ul. Śmiałej i Szarotki oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacji opadowej w ul. Słotnej i Śmiałej w Krakowie”. 24/05/2018
do godz. 09:30
09/07/2018
4. 173/SW-9/2018 Budowa sieci wodociągowej przy ul. Korzeniowskiego w Krakowie. 09/04/2018
do godz. 09:15
27/04/2018
5. 147/SW-7/2018 Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Tynieckiej w Krakowie na odcinku od ul. Sodowej do ul. Ćwikłowej 26/03/2018
do godz. 09:15
24/04/2018
6. 299/PN-37/2018 Dostawa oraz wymiana membran na dyfuzorach w dwóch reaktorach biologicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie. 10/05/2018
do godz. 09:15
20/04/2018
7. 200/SW-10/2018 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni w ul. Księcia Józefa, Niemena i Orlej w Krakowie 11/04/2018
do godz. 09:15
20/04/2018
8. 145/SK-5/2018 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacyjnych w os. Branice w Krakowie. 28/03/2018
do godz. 09:15
20/04/2018
9. 94/SK-2/2018 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Petrażyckiego i Skotnickiej w Krakowie. 01/03/2018
do godz. 09:15
11/04/2018
10. 95/SK-3/2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirowej, ul. Jarockiego i ul. Druskiennickiej w Krakowie 14/03/2018
do godz. 09:15
21/03/2018
11. 233/PO-31/2018 Naprawa punktowa w technologii bezrozkopowej oraz inspkcja TV odcinków sieci kanalizacyjnej MPWiK na terenie Miasta Krakowa. 05/04/2018
do godz. 09:45
21/03/2018
12. 2/PN-2/2018 Remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy - Kolektor wzdłuż ul. Dymarek 15/03/2018
do godz. 12:00
06/02/2018