Rozstrzygnięte przetargi

Powrót do strony głównej

Rozstrzygnięte przetargi

Znaleziono 135 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 832/Sk-38/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Lusińskiej w Krakowie. 05/10/2018
do godz. 09:15
16/10/2018
2. 855/PN-65/2018 Obsługa stacji ochrony katodowej oraz drenażu wzmocnionego – nastawy stacji, pomiary elektryczne, naprawy. 10/10/2018
do godz. 09:15
26/09/2018
3. 621/SK-31/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym i infrastrukturą techniczną oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sucharskiego, Złocieniowej, Potrzask w Krakowie. 21/08/2018
do godz. 09:15
11/09/2018
4. 713/SW-33/2018 Budowa sieci wodociągowej w Al. 3 Maja i ul. Piastowskiej w Krakowie 20/08/2018
do godz. 09:30
06/09/2018
5. 724/SW-34/2018 Budowa miejskiej sieci wodociągowej w ul. Sandora Petofiego, Kantorowickiej, Gustawa Morcinka w Krakowie 24/08/2018
do godz. 11:05
06/09/2018
6. 599/SK-27/2018 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mydlnickiej i Mydlnickiej bocznej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mydlnickiej bocznej w Krakowie 01/08/2018
do godz. 09:15
04/09/2018
7. 771/PN-61/2018 Badania odbiorowe zagęszczeń i nośności gruntów wbudowywanych w wykopy po usuniętych awariach sieci wodociągowej. 17/09/2018
do godz. 09:15
31/08/2018
8. 552/SK-25/2018 Przebudowa przepompowni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłocznego w ul. Rzepichy w Krakowie 27/07/2018
do godz. 09:30
23/08/2018
9. 601/SW-29/2018 Budowa hydroforni sieciowej „Stary Bieżanów” przy ul. Bogucickiej w Krakowie 26/07/2018
do godz. 09:15
23/08/2018
10. 625/SW-32/2018 Budowa sieci wodociągowej DN 350 mm Dobczyce – gmina Raciechowice - zadanie 3 etap I 07/08/2018
do godz. 09:15
23/08/2018
11. 701/PN-59/2018 Remont kanalizacji sanitarnej w ul. Balickiej w Krakowie. 26/09/2018
do godz. 09:30
21/08/2018
12. 551/SK-24/2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Karowej oraz sieci kanalizacji w ul. Młotków na os. Pleszów w Krakowie 20/07/2018
do godz. 09:15
21/08/2018