Menu mobile

Rozstrzygnięte przetargi

Powrót do strony głównej

Rozstrzygnięte przetargi Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Znaleziono 191 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 746/PN-45/2020 „Sukcesywna dostawa reagentów do lokalnych oczyszczalni ścieków” 12/11/2020
do godz. 09:15
03/11/2020 >
2. 699/PN-40/2020 "Sukcesywna dostawa w okresie 24 miesięcy reagentów do lokalnych oczyszczalni ścieków" 30/10/2020
do godz. 09:15
19/10/2020 >
3. 689/PN-38/2020 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej DN 150mm i DN 100 z żeliwa sferoidalnego w ul. Wielkanocnej w Krakowie”. 04/11/2020
do godz. 09:15
13/10/2020 >
4. 606/PN-32/2020 „Sukcesywny zakup i dostawa materiałów elektrycznych do Zakładów oraz Magazynu Centralnego MPWiK w Krakowie” 01/10/2020
do godz. 09:15
17/09/2020 >
5. 630/PN-35/2020 „Sukcesywna dostawa łączników reparacyjnych do łączenia rur kanalizacyjnych grawitacyjnych, wykonanych z różnych materiałów – w ramach usuwania awarii kanalizacyjnych” 28/09/2020
do godz. 09:15
16/09/2020 >
6. 555/PN-31/2020 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w ul. Niwy w Krakowie. 25/08/2020
do godz. 09:15
07/08/2020 >
7. 551/PN-30/2020 Sukcesywna dostawa urządzeń AKPiA stosowanych w układach sterowania i automatyki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. 24/08/2020
do godz. 09:15
06/08/2020 >
8. 194/SW-7/2020 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Heila w Krakowie 28/07/2020
do godz. 09:15
14/07/2020 >
9. 234/SW-8/2020 Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Bojki 29/07/2020
do godz. 09:15
14/07/2020 >
10. 287/SW-9/2020 Przebudowa sieci wodociągowej DN 150 wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w ul. Kosynierów w Krakowie 30/07/2020
do godz. 09:15
14/07/2020 >
11. 475/PN-27/2020 Modernizacja obwodów siłowych pompy nr 1 i 2 w pompowni Ob.103 w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów 20/07/2020
do godz. 09:15
10/07/2020 >
12. 121/SW-4/2020 Budowa sieci wodociągowej w ul. Popiełuszki w Krakowie 03/03/2020
do godz. 09:10
16/06/2020 >
Strona 1 z 16