Przetargi ze środków Unii Europejskiej

Powrót do strony głównej

Przetargi ze środków Unii Europejskiej

Znaleziono 10 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 4/PN-4/2018 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gumniskiej i ul. Zadworze 20/09/2018
do godz. 12:00
14/08/2018
2. 11/PN-11/2018 Działania informacyjno promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap VI” 24/08/2018
do godz. 09:15
02/08/2018
3. 548/PN-49/2018 Działania informacyjno promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap VI” 25/07/2018
do godz. 09:15
09/07/2018
4. 2/PN-2/2018 Remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy - Kolektor wzdłuż ul. Dymarek 15/03/2018
do godz. 12:00
06/02/2018
5. 64/PN-20/2018 Remont kanalizacji rękawem utwardznym promieniami UV w ul. Wrocławska, Kijowska, Mazowiecka, Racławicka 07/03/2018
do godz. 12:00
30/01/2018
6. 5/PN-5/2018 Remont magistrali wodociągowej DN 500 w ul. Rżącka, Podedworze od ul. Przy Kuźni do ul. Mokrej 08/03/2018
do godz. 12:00
29/01/2018
7. 10/PN-10/2018 Inżynier kontraktu dla projektu 'Gospodarka wodno - ściekowa w Krakowie - Etap VI" 28/02/2018
do godz. 12:00
16/01/2018
8. 995/PN-69/2017 Remont rurociągów magistralnych: Część V – Magistrala DN 500 ul. Opolska od ul. Krowoderskich Zuchów do ul. Prądnickiej 23/01/2018
do godz. 12:00
12/12/2017
9. 994/PN-68/2017 Remont rudociągów magistralnych: Część IV - Magistrala DN 600 w ul. Łowińskiego od ZUW Dłubnia do ul. Makuszyńskiego.. 22/01/2018
do godz. 12:00
12/12/2017
10. 272/PO-41/2016 Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV (część I - ul. Barbary, Heleny i Telimeny, część II - ul. Aleksandry, część III - os. Widok) 28/06/2016
do godz. 09:30
15/04/2016