Menu mobile

Przetargi ze środków Unii Europejskiej

Powrót do strony głównej

Przetargi ze środków Unii Europejskiej Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Znaleziono 10 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 4/PN-4/2018 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gumniskiej i ul. Zadworze 20/09/2018
do godz. 12:00
14/08/2018 >
2. 11/PN-11/2018 Działania informacyjno promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap VI” 24/08/2018
do godz. 09:15
02/08/2018 >
3. 548/PN-49/2018 Działania informacyjno promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap VI” 25/07/2018
do godz. 09:15
09/07/2018 >
4. 2/PN-2/2018 Remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy - Kolektor wzdłuż ul. Dymarek 15/03/2018
do godz. 12:00
06/02/2018 >
5. 64/PN-20/2018 Remont kanalizacji rękawem utwardznym promieniami UV w ul. Wrocławska, Kijowska, Mazowiecka, Racławicka 07/03/2018
do godz. 12:00
30/01/2018 >
6. 5/PN-5/2018 Remont magistrali wodociągowej DN 500 w ul. Rżącka, Podedworze od ul. Przy Kuźni do ul. Mokrej 08/03/2018
do godz. 12:00
29/01/2018 >
7. 10/PN-10/2018 Inżynier kontraktu dla projektu 'Gospodarka wodno - ściekowa w Krakowie - Etap VI" 28/02/2018
do godz. 12:00
16/01/2018 >
8. 995/PN-69/2017 Remont rurociągów magistralnych: Część V – Magistrala DN 500 ul. Opolska od ul. Krowoderskich Zuchów do ul. Prądnickiej 23/01/2018
do godz. 12:00
12/12/2017 >
9. 994/PN-68/2017 Remont rudociągów magistralnych: Część IV - Magistrala DN 600 w ul. Łowińskiego od ZUW Dłubnia do ul. Makuszyńskiego.. 22/01/2018
do godz. 12:00
12/12/2017 >
10. 272/PO-41/2016 Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV (część I - ul. Barbary, Heleny i Telimeny, część II - ul. Aleksandry, część III - os. Widok) 28/06/2016
do godz. 09:30
15/04/2016 >