Ogłoszenia o sprzedaży

Powrót do strony głównej

Ogłoszenia o sprzedaży

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaprasza do składania ofert nabycia  przedmiotów objętych poniższymi ogłoszeniami o sprzedaży.

Znaleziono 5 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. Sprzedaż samochodów używanych przez MPWiK SA w Krakowie. 31/07/2019
do godz. 10:00
10/07/2019
2. Sprzedaż samochodów używanych przez MPWiK SA w Krakowie. 23/07/2019
do godz. 10:00
02/07/2019
3. 1046/PN-42/2018 Sukcesywne dostawy konserw mięsnych dla MPWiK SA w Krakowie. 30/11/2018
do godz. 09:15
15/11/2018
4. 10/PN-10/2018 Inżynier kontraktu dla projektu 'Gospodarka wodno - ściekowa w Krakowie - Etap VI" 28/02/2018
do godz. 12:00
16/01/2018
5. Przetarg nr 4/2017 Sprzedaż samochodów używanych MPWiK S.A. 27/11/2017
do godz. 12:00
16/11/2017