Aktualne przetargi

Powrót do strony głównej

Aktualne przetargi

Znaleziono 282 przetargi

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 602/PN-22/2019 Mechaniczne czyszczenie (na sucho) i usuwanie osadów z dna zespołu filtrów powolnych piaskowych oraz uzupełnienie dna, piaskiem filtracyjnym w Zakładzie Uzdatniania Wody „Bielany” w Krakowie. 05/06/2019
do godz. 09:15
21/05/2019
2. 280/SW-6/2019 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową i przebudową przyłączy w ul. Norwida i Rusałek w Krakowie. 11/04/2019
do godz. 09:15
16/05/2019
3. 1 Dialog techniczny OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM: Digitalizacja dokumentacji papierowej Spółki 20/05/2019
do godz. 12:00
14/05/2019
4. Ogłoszenie o przetargu na oddanie w dzierżawę Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Jałowcowa Góra położonego na terenie gminy Dobczyce. 27/05/2019
do godz. 10:00
13/05/2019
5. 405/PN-17/2019 Sukcesywne dostawy koagulantu – wysokozasadowy chlorek poliglinu do uzdatniania wody w ZUW Raba. 26/04/2019
do godz. 09:15
12/04/2019
6. 406/PN-18/2019 Sukcesywne dostawy soli tabletkowanej – chlorku sodu do dezynfekcji wody w ZUW Raba i ZUW Bielany 26/04/2019
do godz. 09:15
11/04/2019
7. 346/PN-14/2019 Sukcesywne wykonywanie w okresie 3 lat prac geodezyjnych dla remontów oraz inwentaryzacji istniejących elementów sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Krakowa 25/04/2019
do godz. 09:15
09/04/2019
8. 199/SK-5/2019 Przebudowa i budowa kanału sanitarnego D400 przy ul. Radzikowskiego w Krakowie 22/03/2019
do godz. 09:15
09/04/2019
9. 350/PN-15/2019 Sukcesywne dostawy urządzeń automatyki i systemów sterowania dla Zakładu Utrzymania Ruchu MPWiK S.A. 24/04/2019
do godz. 09:15
03/04/2019
10. 364/PN-16/2019 Sukcesywne dostawy wody mineralnej gazowanej do Magazynu Centralnego MPWIK S.A. 15/04/2019
do godz. 09:15
29/03/2019
11. 328/PN-12/2019 Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji oraz wpustów ulicznych dla MPWiK SA w Krakowie 11/04/2019
do godz. 09:15
26/03/2019
12. 190/PN-9/2019 Modernizacja systemu dezynfekcji wody pitnej na terenie Nastawni „Piaski Wielkie” w Krakowie oraz komory KP-3 w Sierczy 29/03/2019
do godz. 09:15
12/03/2019