Menu mobile

Aktualne przetargi

Powrót do strony głównej

Aktualne przetargi Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Znaleziono 412 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 469/SK-11/2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 250 mm w ul. Droga Rokadowa w Krakowie. 09/07/2021
do godz. 09:15
27/07/2021 >
2. 572/PN-65/2021 Usuwanie awarii, wykonywanie remontów oraz budowa nowych instalacji w zakresie urządzeń energetycznych. 10/08/2021
do godz. 09:15
22/07/2021 >
3. 571/PN-64/2021 Sukcesywna dostawa polielektrolitu na bazie zmodyfikowanych polikarboksylanów do oczyszczalni ścieków „Kujawy” 04/08/2021
do godz. 09:15
19/07/2021 >
4. 539/PN-63/2021 „Wykonanie prac hydroizolacyjnych na obiektach budowlanych Zakładu Uzdatniania Wody Rudawa” 11/08/2021
do godz. 09:15
12/07/2021 >
5. 522/PN-61/2021 Dostawa samochodu asenizacyjnego do odsysania zanieczyszczeń oraz urobku z systemem oddzielania wody dla potrzeb obsługi awarii wodociągowych. 20/07/2021
do godz. 09:15
07/07/2021 >
6. 521/PN-60/2021 „Wykonanie prac remontowych związanych z naprawą zabezpieczeń antykorozyjnych magistrali DN600 mm oraz innych elementów stalowych w tunelu przy Rondzie Mogilskim” 21/07/2021
do godz. 09:15
06/07/2021 >
7. 518/PN-59/2021 Dostawa kabli transmisyjnych kamer inspekcyjnych do telewizyjnej inspekcji kanałów. 23/07/2021
do godz. 09:15
05/07/2021 >
8. 504/PN-56/2021 Dostawa samochodu asenizacyjnego do wywozu osadów uwodnionych dla Zespołu Lokalnych Systemów Kanalizacyjnych 16/07/2021
do godz. 09:15
02/07/2021 >
9. 473/PN-51/2021 Przebudowa systemu demontażu pomp wody surowej w starej studni zbiorczej ZUW Rudawa 15/07/2021
do godz. 09:15
02/07/2021 >
10. 520/SW-15/2021 Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku pomiędzy ul. Franciszkańską i Wiślną w Krakowie 14/07/2021
do godz. 09:15
01/07/2021 >
11. 494/PN-54/2021 Remont budynku głowicy pokoagulacyjnej w Zakładzie Uzdatniania Wody Dłubnia. 22/07/2021
do godz. 09:15
29/06/2021 >
12. 502/SW-13/2021 Budowa sieci wodociągowej DN100, wraz z likwidacją istniejącej sieci wodociągowej DN80 i DN 100MM, w rejonie ul. Andegaweńskiej i al. Andersa w Krakowie 08/07/2021
do godz. 09:15
25/06/2021 >
Strona 1 z 35