Menu mobile

Realizacje projektu

Powrót do strony głównej

Realizacje projektu Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Projekt ,,Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie" składał się 10 kontraktów, z których pięć to kontrakty związane z realizacją robót i dostaw pozostałe 5 to kontrakty o charakterze usługowym i pomocniczym w stosunku do kontraktów na roboty. 
 

Kontrakty na roboty:


Kontrakt 01 - "Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie"
 • Wartość kontraktu: 38 667 184, 30 Euro (finansowanie z Funduszu Spójności – 23 713 807,65 Euro)
 • Wykonawca:  
  Konsorcjum firm:   HYDROBUDOWA Polska Spółka Akcyjna – Lider Konsorcjum 
  oraz
      MAXER S.A. w upadłości – Partner Konsorcjum
 • 05.05.2003 - Rozpoczęcie robót.
 • 09.10.2007 - Zakończenie robót.

Kontrakt 05 - „Rekultywacja lagun osadowych”
 • Wartość kontraktu: 6 327 754, 13 Euro (finansowanie z Funduszu Spójności 3 543 542, 31 Euro)
 • Wykonawca:   ABM Solid S.A.
 • 23.10.2007 - Rozpoczęcie kontraktu.
 • 06.08.2010 - Zakończenie robot.

Kontrakt 06 - "Stacja Termicznej Utylizacji Osadów",
 • Wartość kontraktu 22 460 604, 33 Euro (finansowanie z Funduszu Spójności – 12 197 975, 59 Euro)
 • Wykonawca: 
Konsorcjum firm:   VEOLIA WATER SYSTEMS Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum i OTV FRANCE – Partner Konsorcjum
 • 03.10.2007 - Rozpoczęcie kontraktu.
 • 17.10.2010 - Zakończenie robót.

Kontrakt 07.1 / 07.1D - Kolektor Dolnej Terasy Wisły (DTW) - Etap I i II,
 • Łączna wartość kontraktów: 10 102 809, 13 Euro (finansowanie z Funduszu Spójności – 5 241 724, 83 Euro)
 • Wykonawca:
Konsorcjum firm: „Hydrobudowa 9” Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane S.A. - Lider Konsorcjum
                                Przedsiębiorstwo Robót Górniczych „Metro” Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum
 • 03.12.2007 – Rozpoczęcie kontraktu.
 • 23.04.2009 – Zakończenie robót.
   
Kontrakt 07.2 - Kolektor Dolnej Terasy Wisły (DTW) - Etap III.
 • Wartość kontraktu: 7 717 709, 86 Euro (finansowanie z Funduszu Spójności - 5 211 213, 74 Euro)
 • Wykonawca:
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "INKOP" Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum
                                Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "INKOP" Paweł Piechnik - Partner Konsorcjum
 • 02.10.2008 - Rozpoczęcie kontraktu.
 • 14.05.2010 - Zakończenie robót.
   

Kontrakty o charakterze usługowym i pomocniczym:

 
Kontrakt 02 - "Sporządzenie Dokumentów Przetargowych" (dla Kontraktu 01),
 • Wartość: 184 634, 44 Euro (finansowanie z ISPA 184 634,44 Euro)
 • Wykonawca:    Parsons Brinckerhoff Ltd.  28.08.2001 - Rozpoczęcie kontraktu.
Konsultant sporządził materiały przetargowe do I etapu przetargu (prekwalifikacja) oraz do II etapu przetargu. Uczestniczył w przygotowaniu odpowiedzi na pytania zadane przez prekwalifikowanych oferentów.
 • 11.12.2002 - Zakończenie kontraktu.

Kontrakt 03 i Kontrakt 3D - "Zarządzanie i Nadzór nad Budową Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie", 
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: Ove Arup &Partners Ltd – Lider Konsorcjum oraz Ekocentrum Consultans Ltd – Partner Konsorcjum;

Kontrakt 03 
 • Wartość: 2 903 829, 61 Euro (finansowanie z Funduszu Spójności – 2 903 829, 61 Euro)
 • 25.11.2002 - Rozpoczęcie kontraktu.
 • 04.07.2006 - Zakończenie kontraktu. 

Kontrakt 03/D (umowa w ramach zamówienia dodatkowego)
 • Wartość: 487 650 Euro (finansowanie z Funduszu Spójności – 487 650, 00 Euro)
 • 05.07.2006 - Rozpoczęcie kontraktu.
 • 27.03.2008 - Zakończenie kontraktu.

Kontrakt 03 W
 • Usługi Inżyniera dla Kontraktu: "Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie" - w Okresie Zgłaszania Wad (finansowanie ze środków własnych MPWiK S.A.)
 • Wykonawca: Konsorcjum firm:  Ove Arup & Partners International Ltd – Lider Konsorcjum, EKOCENTRUM Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
 • 04.07.2007 - Rozpoczęcie kontraktu.
 • 27.09.2010 - Zakończenie kontraktu.
   
Kontrakt 03 W- Usługi Inżyniera dla Kontraktu: "Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie",
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: Ove Arup &Partners Ltd – Lider Konsorcjum oraz Ekocentrum Consultans Ltd – Partner Konsorcjum

Kontrakt 03 
 • Wartość: 2 903 829, 61 Euro (finansowanie z Funduszu Spójności – 2 903 829, 61 Euro)
 • 25.11.2002 - Rozpoczęcie kontraktu.
 • 04.07.2006 - Zakończenie kontraktu. 

Kontrakt 03/D (umowa w ramach zamówienia dodatkowego)
 • Wartość: 487 650 Euro (finansowanie z Funduszu Spójności – 487 650, 00 Euro)
 • 05.07.2006 - Rozpoczęcie kontraktu.
 • 27.03.2008 - Zakończenie kontraktu.

Kontrakt 03 W
Usługi Inżyniera dla Kontraktu: "Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie" - w Okresie Zgłaszania Wad
(finansowanie ze środków własnych MPWiK S.A.)
 • Wykonawca: Konsorcjum firm:  Ove Arup & Partners International Ltd – Lider Konsorcjum, EKOCENTRUM Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
 • 04.07.2007 - Rozpoczęcie kontraktu.
 • 27.09.2010 - Zakończenie kontraktu.

Kontrakt 04 - "Wsparcie dla PIU dla Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie",
 • Wartość: 838 051, 83 Euro (finansowanie z Funduszu Spójności 838 051, 83 Euro)
 • Wykonawca: Konsorcjum Scott Wilson Kirkpatrick & Company Ltd – Lider Konsorcjum i Project Management Ltd – Partner Konsorcjum
 • 10.02.2003 - Rozpoczęcie kontraktu.
 • 31.05.2006 - Zakończenie kontraktu.
   
Kontrakt 08 - Inżynier dla dwóch kontraktów: „Rekultywacja lagun osadowych” oraz „Stacja Termicznej Utylizacji Osadów” (przewidywany termin zakończenia 02.12.2011 r.),
 • Wartość: 1 146 800, 00 Euro
(finansowanie z Funduszu Spójności – 1 094 800, 00 Euro)
Wykonawca: Konsorcjum firm:  Ove Arup & Partners International Limited – Lider Konsorcjum oraz Ekocentrum Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp.z o.o. – Partner Konsorcjum
 • 03.10.2007 - Rozpoczęcie kontraktu.
 • 02.12.2011 – Przewidywany termin zakończenia kontraktu.
   
Kontrakt 09 - Inżynier dla dwóch kontraktów dla Kolektora Dolnej Terasy Wisły (DTW).
Wartość kontraktu: 375 000, 00 Euro (finansowanie z Funduszu Spójności - 364 500,00 Euro)
Wykonawca: Konsorcjum firm:    „Ekocentum - Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych” Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum oraz Project Management Ltd - Partner Konsorcjum 
 • 12.11.2007 - Rozpoczęcie kontraktu.
 • 11.01.2011 - Zakończenie kontraktu.