Menu mobile

Kontrakt VIII – „Przebudowa magistrali wodociągowej DN 800 mm w ul. Kościuszki w Krakowie Etap I wraz z siecią wodociągową DN 150 mm i DN 200 mm ” Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Inwestycja była realizowana na terenie  dzielnicy VII Zwierzyniec. Kontrakt zrealizowany był w okresie od 26.03.2012 do 31.05.2013 roku. Zadanie obejmowało zmodernizowanie istniejącej magistrali wodociągowej o długości 1,02 i średnicy rur od 150 mm do 800 mm.

Modernizacja obejmowała:
 
  • Magistralę DN 800/400 z komorą zasuw KZ-3 w ul. Kościuszki, w tym rury z żeliwa sferoidalnego o średnicach od 400 mm do 800 mm i sieci wodociągowe z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicach od 150 mm do 200 mm, o łącznej długości ok. 0,72 km,
  • Magistralę DN 800 w ul. Zwierzynieckiej – rury z żeliwa sferoidalnego Dn 800 mm, o długości ok. 0,30 km. 
 

Poniżej linkii do pozostałych kontraktów