Menu mobile

Kontrakt VII – „Przebudowa magistral wodociągowych DN 800/600 mm oraz sieci wodociągowej z przyłączami w nowoprojektowanej ul. Kuklińskiego w Krakowie ” Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Inwestycja realizowana była w XIII dzielnicy Podgórze w okresie od 1.03.2010 do 30.04.2011 roku. Zadanie obejmowało: modernizację istniejącej magistrali wodociągowej o długości 3,05 km, zmodernizowanie istniejącej sieci wodociągowej o długości 1,06 km, awaryjną wymianę magistrali o długości  0,24 km oraz przebudowę przyłącza wodociągowego 0,19 km.

Odcinki objęte modernizacją:
 • Magistrala DN 800 w ul. Kuklińskiego, w tym rury z żeliwa sferoidalnego o średnicach od 200 mm do 800 mm, rury PE TS o średnicach od 63 mm do 160 mm, rury kamionkowe o średnicach od 100 do 200 mm, długość ok. 0,75 km,
 • Magistrala DN 600 w ul. Kuklińskiego, w tym rury z żeliwa sferoidalnego o średnicach od 150 mm do 600 mm, rury kamionkowe o śr. 200 mm, długość ok. 0,66 km,
 • Magistrala DN 800 od ul. Nowohuckiej do KZ3 (rejon bud. Krzywda 19C) – w tym rury z żeliwa sferoidalnego o średnicach od 200 mm do 800 mm, rury kamionkowe o średnicach od 100 mm do 200 mm, rury PE TS o średnicach od 63 mm do 150 mm,  długość ok. 0,74 km,
 • Magistrala DN 600 od KZ3 (rejon bud. Krzywda 19C) do KO+P (przy stacji BP ul. Lipska) w tym rury z żeliwa sferoidalnego o średnicach od 150 mm do 800 mm, rury kamionkowe o śr. 200 mm, o łącznej długość ok. 0,66 km,
 • Magistrala DN 600 ul. Saska w tym rury z żeliwa sferoidalnego o średnicach od 250 mm do 600 mm, rury PE TS o śr. 500 mm,  długość ok. 0,24 km,
 • Sieć wodociągowa ul. Saska o średnicach od DN 100 mm do 300 mm – o łącznej długości ok. 0,11 km,
 • Sieć wodociągowa ul. Krzywdy o średnicy od DN 150 mm, długość ok. 0,40 km,
 • Sieć wodociągowa ul. Szklarska i ul. Krzywdy o średnicy od DN 100 mm, długość ok. 0,55 km,
 • Wymiana awaryjna DN 600 w istn. tunelu przełazowym w rejonie ulicy Saskiej i Lipskiej– w tym rury z żeliwa sferoidalnego o średnicach od 250 mm do 600 mm, rury PE DN 500 mm, długość ok. 0,24 km,
 • Przyłącza wodociągowe ul. Krzywdy – rury PE TS DN 110 mm, o długość 0,01 km,
 • Przyłącza wodociągowe ul. Krzywdy – rury PE TS DN 90 mm, o długość 0,06 km,
 • Przyłącza wodociągowe ul. Krzywdy i ul. Lipskiej – rury PE TS DN 63 mm, o długość 0,03 km,
 • Przyłącza wodociągowe ul. Krzywdy – rury PE TS DN 50 mm, o długości 0,01 km,
 • Przyłącza wodociągowe ul. Krzywdy, ul. Szklarskiej i ul. Gromadzkiej – rury PE TS DN 40 mm, o długości 0,08 km, 

 

Poniżej linki do pozostałych kontraktów