Menu mobile

Kontrakt VI – „Modernizacja systemu dezynfekcji wody pitnej w ZUW Raba (ultrafiolet)” Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Kontrakt realizowany był w okresie 30.03.2012 do 19.03.2015 roku  (uzyskanie prawomocnej decyzji na użytkowanie) w oparciu o zasadę „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja prowadzona była w Dobczycach w Zakładzie Uzdatniania Wody Raba. Zadanie obejmowało wybudowanie i uruchomienie  Komory naświetlania (lampy UV)  i dezynfekcji na rurociągach RABA I i RABA II. W tym celu powstał budynek o wymiarach szerokość zewnętrzna 13,62 m, długość w planie 15,65 m i wysokości nad poziomem terenu – ok. 4,59 m.  Został on dobudowany do istniejącej Komory Pomiarowej  a następnie wyposażony w instalację do ultrafioletu oraz instalację  elektrolizerów do produkcji podchlorynu sodu wraz z potrzebną infrastrukturą. Komora naświetlania i dezynfekcji powiązana jest technologicznie z pozostałymi obiektami Zakładu Uzdatniania Wody.

Zadanie obejmowało dostarczenie i zamontowanie następujących obiektów i urządzeń:
 
  • dwupoziomowa komora naświetlania (lampy UV) i dezynfekcji na rurociągach RABA I i RABA II,
  • 3 średniociśnieniowe promienniki UV o średnicach 900, 700 i 300 mm pracujące w sposób uwzględniający aktualny przepływ (nadążnie) i posiadające systemy oczyszczania mechanicznego. Lampy Ø 900 i Ø 700 są zainstalowane na rurociągach tłocznych w 1 części nowej komory, a lampa Ø 300 jest zainstalowana w pompowni Raba I na rurociągu grawitacyjnym wody do Dobczyc,
  • nowy system chlorowania wody polegający na wprowadzaniu do wody podchlorynu sodu produkowanego w elektrolizerach z soli kuchennej. Podchloryn sodu jest dodawany do wody w 3 punktach. W nowej komorze są zainstalowane 4 elektrolizery (zespoły) produkujące NaClO z NaCl (w postaci tabletek). Każdy zespół składa się ze zbiornika (saturatora soli), generatora podchlorynu sodu i zbiornika gotowego produktu. Każdy elektrolizer jest wyposażony w instalację odciągową rozcieńczającą wodór powstający podczas produkcji oraz układ odciągowy wyposażony w czujnik wodoru uniemożliwiający przedostawanie się H2 do zbiorników produktu,
  • szafy sterownicze i panel operatorski dla potrzeb kontroli stanu pracy urządzeń (elektrolizerów),
  • czujniki temperatury w komorze redukcyjnej elektrolizerów z wyłącznikiem wysokiej temperatury,
  • zmiękczacz wody oraz podgrzewacz wody nośnej,
  • zawory przeciwuderzeniowe i odpowietrzające – dla zabezpieczenia przed możliwością pojawienia się chwilowych wysokich ciśnień,
  • mieszadła statyczne i mierniki wolnego chloru, służące do utrzymywania w przesyłanej wodzie stałej zadanej zawartości wolnego chloru,
  • przepustnice kołnierzowe z napędem ręcznym – funkcja remontowa, zamontowane  na rurociągach tłocznych (Raba I i Raba II),
  • wizualizacja, która jest realizowana w istniejącym systemie SCADA w dyspozytorni ZUW Raba oraz dyspozytorni pompowni. 
 

Poniżej linki do pozostałych kontraktów