Menu mobile

Kontrakt V – „Realizacja „pod klucz” - remont kapitalny rurociągu lewarowego południowego wraz z przyłączami do studni infiltracyjnych w ZUW Bielany” Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Inwestycja realizowana była  na terenie Zakładu Uzdatniania Wody Bielany w okresie 25.10.2007 do 31.05.2009 roku. Modernizacji  został poddany najstarszy z trzech istniejących rurociągów - rurociąg lewarowy południowy, o długości 1,42 km wraz z przyłączami do studni infiltracyjnych o długości 0,04 km. Nowy rurociąg został ułożony w istniejących trasach, stare elementy zostały zdemontowane a następnie w ich miejsce ułożono nowe rury z żeliwa sferoidalnego o średnicy 300 mm do 600 mm.

Wykonane odcinki:
 
  • Rurociąg lewarowy - rury z żeliwa sferoidalnego o śr. 300 mm, długość 0,05 km
  • Rurociąg lewarowy - rury z żeliwa sferoidalnego o śr. 400 mm, długość 0,48 km
  • Rurociąg lewarowy - rury z żeliwa sferoidalnego o śr. 500 mm, długość 0,51 km
  • Rurociąg lewarowy - rury z żeliwa sferoidalnego o śr. 600 mm, długość 0,38 km
  • Przyłącza (rurociągi podłączeniowe) do studni infiltracyjnych - rury z żeliwa infiltracyjnego sferoidalnego o śr. 150  mm, 26 szt.
  • Przyłacza (rurociągi podłączeniowe) do studni infiltracyjnych – rury (polietylenowe, trójwarstwowe)  o śr. 110 mm, 18 szt 
 

Poniżej linki do pozostałych kontraktów