Menu mobile

Kontrakt I - „Rozbudowa stacji zlewnej 0b. 2 w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II” Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Prace prowadzone były w okresie od 29.02.2012 do 30.06.2013 roku na terenie istniejącej Oczyszczalni Ścieków Płaszów.
Realizacja kontraktu obejmowała powstanie stacji zlewnej o kubaturze 4 170 m3 i powierzchni użytkowej 496 m2  wraz z elementami budowlano-instalacyjnymi. Ze względu na konieczność przyjmowania większej ilości ścieków dowożonych, zdecydowano się na rozbudowę stacji odbioru ścieków, gwarantującej bezawaryjny ich odbiór. Wybudowany obiekt służy do przyjęcia samochodów asenizacyjnych do zrzutu ścieków. 

W efekcie powstały:
 
 • Stacja zlewna OB. 2/1,
 • Budynek operacyjny OB. 2/2,
 • Budynek myjni OB.2/3,
 • Zbiornik retencyjny ścieków ponadnormatywnych OB. 2/4.

Obiekt został wyposażony w urządzenia:
 
 • 2 kompresory śrubowe,
 • 4 filtry do dezodoryzacji powietrza,
 • Dmuchawa powietrza w obudowie dźwiękochłonnej.

Ponadto wykonane zostały sieci między obiektowe oraz sieci i instalacje wewnętrzne:
 
 • Sieć wody technologicznej o długości 0,13 km,
 • Kanalizacja ogólnospławna o długości 0,55 km,
 • Sieć wodociągowa o długości 0,061 km,
 • Sieć centralnego ogrzewania o długości 0,66 km,
 • Elektryczne sieci zasilające i AKPiA. 
 

Poniżej linki do pozostałych kontaktów