Menu mobile

Kalendarz realizacji

Powrót do strony głównej

Kalendarz realizacji Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

9 październik 2015

Wszystkie prace zostały zakończone. W dniu 11.09.2015 r. Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia Robót dla całego kontraktu.

 10 sierpień 2015 r.
ul. Malinowa
Prace zostały zakończone. Ułożono 177,33 mb kanalizacji oraz odtworzono nawierzchnię.
ul. Spacerowa
Prace zostały zakończone. Ułożono 199,5 mb kanalizacji sanitarnej oraz odtworzono nawierzchnię.
ul. Jeleniogórska i Orzechowa
Pracę zostały zakończone wykonano 685,00 mb kanalizacji sanitarnej oraz odtworzono nawierzchnię.
Zakończono prace związane z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Jeleniogórskiej i Orzechowej.
ul. Morcinka
Wykonano 285 mb sieci kanalizacyjnej. Obecnie trwają pracę związane z uruchomieniem pompowni ścieków.
ul. Piltza
Prace zakończono. Wykonano 434 mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz odtworzono nawierzchnię.
ul. Babińskego
Prace zakończono. Wykonano 78,50 mb kanalizacji sanitarnej oraz odtworzono nawierzchnię. 
W ramach zadania na wszystkich ulicach łącznie wykonano 81 przyłączy kanalizacyjnych.

20 maj 2015
ul. Malinowa
Prace zostały zakończone. Ułożono 177,33 mb kanalizacji.
ul. Spacerowa
Prace zostały zakończone. Ułożono 199,5 mb kanalizacji sanitarnej oraz odtworzono nawierzchnię.
ul. Jeleniogórska i Orzechowa
Prace trwają, do chwili obecnej ułożono tam 685 metrów kanalizacji sanitarnej.
ul. Morcinka
Wykonano 285 mb sieci kanalizacyjnej.
ul. Piltza
Prace zakończono. Wykonano 434 mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz odtworzono nawierzchnię.
ul. Babińskego
Prace zakończono. Wykonano 78,50 mb kanalizacji sanitarnej oraz odtworzono nawierzchnię. 
W ramach zadania na wszystkich ulicach łącznie wykonano 79 przyłączy kanalizacyjnych.


25 luty 2015
Ul. Malinowa
Prace zostały zakończone. Ułożono 177, 33 mb kanalizacji sanitarnej i wykonano 13  przyłączy kanalizacyjnych.
Ul. Spacerowa
Prace zostały zakończone. Ułożono 199,5 mb kanalizacji sanitarnej i wykonano 5 przyłączy kanalizacyjnych.
Ul. Jeleniogórska i Orzechowa
Prace trwajądo chwili obecnej ułożono tam 414 metrów kanalizacji sanitarnej oraz przyłączono 18 posesji z których będą odprowadzane ścieki.
Ul. Morcinka
Rozpoczęto prace w tej ulicy.
Ul. Piltza
Prace zakończono.
Ul. Babińskego
Prace zakończono.


27 listopad 2014
Ul. Piltza
Prace w ul. Piltza zostały zakończone, ułożono 450 m kanalizacji wraz z przyłączami metodą wykopu otwartego.
Ul. Babińskego
W ul. Babińskiego prace zostały zakończone. Ułożono 81 metrów kanalizacji metodą wykopu otwartego oraz odtworzono nawierzchnię.
Ul. Jeleniogórska i Orzechowa
W  tych ulicach położono do chwili obecnej 162 metry kanalizacji wraz z przyłączami metodą wykopu otwartego. 

26 wrzesień 2014
Przygotowano zaplecze budowy.