Menu mobile

Kontrakt V Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Malinowa, Jeleniogórska, Orzechowa, Piltza, Babińskiego, Morcinka w Krakowie Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Kontrakt będzie realizowany w trybie „wybuduj”. Wodociągi Miasta Krakowa S.A. są w posiadaniu dokumentacji projektowej na podstawie, której zostanie wybudowana kanalizacja wraz z infrsatrukturą towarzyszącą. Inwestycja obejmie  budowę kanalizacji sanitarnej o długości 2,0 km w ulicach: Malinowa, Jeleniogórska i Orzechowa, Piltza, Babińskiego, Spacerowa, Morcinka a także  pompowni przy rzece Baranówka.
 
ul. Malinowa
Łączna długość planowanej budowy sieci wynosi 182,5 metrów. Rozbudowa ma na celu umożliwienie odprowadzania ścieków z istniejącej i planowanej zabudowy mieszkalnej i usługowej.

ul. Jeleniogórska i Orzechowa
Planowana łączna długość sieci sanitarnej w tych dwóch ulicach wynosi 730 metrów.

ul. Piltza, Babińskiego, Spacerowa
Inwestycja obejmuję budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej na osiedlu Kobierzyn. Z związku z likwidacją szpitalnej – lokalnej oczyszczalni ścieków, konieczne jest wybudowanie odcinka przerzutowego. Łączna długość planowanej sieci kanalizacyjnej sanitarnej wyniesie 734,5 m.

ul. Morcinka + pompownia
Długość budowanego kanału sanitarnego wyniesie 285,5 mb. Inwestycja  ma na celu umożliwienie odprowadzania ścieków z istniejącej i projektowanej  zabudowy domków jednorodzinnych. Pompownia będzie zlokalizowana po zachodniej stronie rzeki Baranówka w rejonie mostu na rzece.  

Kalendarz realizacji