Menu mobile

Kontrakt IV Budowa kanalizacji sanitarnej w latach 2007-2012 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Zadanie polega na refundacji kosztów poniesionych przez WMK S.A. na wybudowanie na przestrzeni w lat 2007-2012 sieci kanalizacji w ulicach: Folwarcznej, Stawisko, Ślósarczyka, Pustynnej, Sudolskiej a  także w Sidzinie w ulicach Wapowskiego, Tretówka, Hollendra.

ul. Folwarczna
Budowa obejmowała wykonanie kanałów sanitarnych odbiorczych z domków jednorodzinnych zlokalizowanych przy drogach bocznych od ul. Folwarcznej o łącznej długości  378 metrów bieżących.

ul. Stawisko
Budowa obejmowała wykonanie kanalizacji  sanitarnej w  ul. Stawisko umożliwiającej odprowadzenie ścieków z zabudowy jednorodzinnej o łącznej długości 267,92  metrów bieżących.

ul. Ślósarczyka
Wybudowano sieć kanalizacyjną o łącznej długości 572,39 metrów bieżących.

ul. Pustynna
Wybudowano sieć kanalizacyjną o łącznej długości 278,35 metrów bieżących.

ul. Sudolska
Budowa obejmowała 210, 50 metrów bieżących kanalizacji sanitarnej w ul. Sudolska.
 
Sidzina
Wybudowano kanalizację sanitarną w trzech ul. Wapowskiego, Tretówka, Hollendra o łącznej długości 448,69 metrów bieżących.