Menu mobile

Kontrakt II Modernizacja sieci kanalizacyjnej kolektor od Rollego do Stoczniowców w Krakowie Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Kontrakt będzie realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji i jej wykonanie. Projekt  zakłada  modernizację kolektora od ulicy Rollego do  ulicy Stoczniowców  o  łącznej długość  2,8 km. 

Kalendarz realizacji