Menu mobile

Kalendarz realizacji

Powrót do strony głównej

Kalendarz realizacji Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

30 listopad 2015
Kontrakt „Budowa Zbiorników wodociągowych Górka Narodowa wschód” został zakończony. Podsumowując: prace prowadzono od kwietnia 2014 roku do listopada 2015 roku. W tym czasie na osiedlu Górka Narodowa wschód,przy ulicy Węgrzeckiej w Krakowie wyrosły dwa potężne zbiorniki wodociągowe, każdy o średnicy 50 m. Prace rozpoczęto od wyrównania terenu następnie wykonane zostały  prace betonowe, w ramach których wylano płyty fundamentowe obu zbiorników. Wykorzystano do tego około 1630 m3 betonu co oznacza, że w sumie użyto ok. 180 gruszek na oba zbiorniki. Następnie wzniesiono  9 metrowe ściany o grubości 40 cm i położono stropy zbiorników. Powstała również cała infrastruktura zbiorników: komory zasuw, zbiornik przelewowy oraz zbiornik retencyjny.  Przeprowadzano montaż instalacji i urządzeń technologicznych i instalacji wentylacyjnej, a także wykonano próby szczelności i wytrzymałości obu zbiorników. Ponadto wprowadzono system sterujący pracą zbiorników. Na samym końcu prowadzono  próby rozruchowe poszczególnych urządzeń, które wypadły pomyślnie. Każdy ze  zbiorników pomieści 15 tysięcy metrów sześciennych wody co stanowi równowartość 120 milionów napełnionych szklanek , którezapewnią zapas wody dla północno-wschodniej części miasta.  Zostanie on wykorzystany w razie trudności z dostarczeniem wody z  Zakładów Uzdatniania Wody: „Raba” „Rudawa” i  „Dłubnia”, które obsługują Kraków.  Oznacza to, że mieszkańcy dzielnic:  Śródmieście i Krowodrza będą mieli w takim przypadku, dostęp do wody.

9 październik 2015
Roboty budowlane na Zbiornikach Wodociągowych Górka Narodowa wschód zostały zakończone. Do wykonania pozostał jedynie: montaż wyposażenia technologicznego w komorze zasuw. Ponadto prowadzone są próby rozruchowe zbiorników i testy, które potwierdzą gotowość do funkcjonowania obiektu. Trwają też prace związane z  zagospodarowaniem terenu wokół zbiorników. Wykonawca przystąpił do realizacji zadań zgodnych  ze Zmianą nr 1 do Kontraktu tzn. wykonaniem:
 
  • dodatkowego rurociągu DN 400 w komorze zasuw łączącego rurociągi odpływowe z komór zbiornika wodociągowego z rurociągiem ssawnym hydroforni sieciowej wraz z niezbędną armaturą,
  • dodatkowego połączenia rurociągów DN 400 i DN 600 w rejonie ogrodzenia obiektu od strony ul. Węgrzeckiej.


10 sierpień   2015  
Próby szczelności obu zbiorników zostały zakończone. Wykonano drenaż opaskowy służący do odprowadzania wód opadowych. Obecnie kładziona jest elewacja  zewnętrznej ścian obu zbiorników. Trwa również montaż instalacji technologicznej. Kontynuowane są pracę związane z infrastrukturą zbiorników. Zakończono roboty budowlane w komorze zasuw oraz zbiorniku retencyjnym wód przelewowych i spustowych, a także wykonano ich izolację. Teren został w całości ogrodzony. Układane są krawężniki oraz nawierzchnia drogi z kostki betonowej.

 20 maj 2015
Wykonane zostały stropy żelbetowe obu zbiorników, o grubości 20 centymetrów. Na każdy ze zbiorników wylano 15 gruszek betonu, który następnie wysychał przez 28 dni. W czasie prowadzonych robót związanych ze stropem zostało przeprowadzone sprężenie ścian zbiornika 1 i zbiornika 2, w celu wzmocnienia wytrzymałości betonu z którego wykonane są zbiorniki. Prowadzone były także roboty związane z infrastrukturą zbiorników. Zakończono pracebudowlane w efekcie czego powstały następujące obiekty: komora zasuw, zbiornik retencyjny wód przelewowych i spustowych, zbiornik retencyjny wód opadowych i komora tłumienia. Ponadto wybudowano sieci międzyobiektowe – ułożono kanalizację sanitarną i magistralę wodociągową DN 400 i DN 600 a także kanalizację deszczową. Wykonano również  rurociąg przelewowo-spustowy  zabezpieczający zbiorniki przed przelaniem wody. W razie nadmiernej ilości wody w zbiornikach, rurociąg automatycznie spowoduje jej odprowadzenie. Trwają próby szczelności konstrukcji zbiornika 2. Po napełnieniu wodą prowadzi się obserwacje lustra wody i dokonuje się niezbędnych pomiarów. Na bieżąco prowadzone są  również prace związane z zagospodarowaniem terenu m.in. rozpoczęto budowę ogrodzenia wokół obiektu.


25 luty 2015
Kolejnym etapem budowy  było wybudowanie ścian zbiorników. Ściany o wysokości 9 metrów zostały wykonane z segmentów o sprężonej konstrukcji żelbetowej. Ułożono trzy poziomy segmentów. Na jeden poziom użyto 6 segmentów każdy o wysokości 3 metrów , grubości 40 cm i długości 26 metrów. Obecnie wykonywane są ściany kolumny centralnej oraz stropy zbiorników. Równocześnie trwają prace przy obiektach towarzyszących: Komorze zasuw, Zbiorniku retencyjnym wód przelewowych i spustowych, Zbiorniku retencyjnym wód opadowych i Komorze tłumienia.


24 październik 2014
Wylane zostały już dwie płyty fundamentowe zbiorników. Betonowanie każdej z płyt wykonano w ciągu jednego dnia w godzinach od 7.00 do 24.00. Do wylania  płyt użyto około 1630 m3 betonu, który dowożony był  na teren budowy rotacyjnie, przez 15 gruszek o pojemności 9 m3. W sumie wylano ok. 180 gruszek na oba zbiorniki. Inwestycję obsługiwała jedna z największych w Małopolsce pomp do podawania betonu o długości ramienia 63 metry. Po wylaniu betonu w ruch poszły zacierki do betonu, których zadaniem było wygładzenie powierzchni. Następnie ułożona została geowłóknina, której zadaniem jest utrzymanie lepszej wilgotności. Przez najbliższe dwa tygodnie fundamenty będą zraszane. 


26 wrzesień 2014
W sierpniu wykonawca zakończył  prace związane z wylaniem chudego beton i ułożeniem izolacji. Obecnie prowadzone są prace zbrojeniowe. 


7 lipiec 2014
Od końca kwietnia trwają prace na terenie, na którym mają powstać Zbiorniki Górka Narodowa wschód. Teren został ogrodzony i zabezpieczony.  Prowadzone są roboty ziemne. Na bieżąco przygotowywane są projekty wykonawcze.